احمدرضا امیران اصفهان  بیمارستان میلاد
علي اخوان اصفهان ، بیمارستان سید الشهدا
 حميد امامي اصفهان ، بیمارستان سید الشهدا 
 جعفر امامي اصفهان
نگاه چعبی اهوازی اصفهان
 مينا تجويدي اصفهان بیمارستان سیدالشهدا
 حميرا حاج‌احمديان اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 مهناز رعايايي اصفهان بیمارستان سید الشهدا
محمد طاهري اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 عليرضا عموحيدری اصفهان بیمارستان میلاد اصفهان
 بهزاد عليان اصفهان  بیمارستان میلاد
علی اکبر فولادی اصفهان
 صدیقه قاسمی اصفهان
فرهاد قديری اصفهان
مهسا کیانی نیا اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 عباس گوگي زاده اصفهان
رضا مقاره عابد اصفهان بیمارستان سید الشهدا اصفهان
 ناديا نجفی زاده اصفهان بیمارستان سید الشهدا
 فرزانه نیکوبین اصفهان-بیمارستان سید الشهدا
 سيمين همتي اصفهان بيمارستان حضرت سيدالشهدا