دکتر دردانه ابراهيمی  تهران
دکتر سمیرا ازقندی تهران  بيــمارستان شهداي تجريش
دکتر رباب انبيايی تهران بیمارستان امام حسین(ع)
دکتر  فرشيد اربابی تهران کلینیک رادیوتراپی روشنا
دکتر غلامرضا احتجاب تهران بیمارستان بعثت
دکتر  پيام آزاده  تهران بیمارستان امام حسين (ع)
دکتر  سعيد الماسي تهران  بیمارستان گاندی
دکتر  فرناز آموزگارهاشمي تهران بيمارستاني امام‌خميني(ره)
دکتر شهزاد  امينيان تهران بیمارستان مهر بیمارستان مهر
دکتر  مسعود اياز تهران
دکتر امیر انواری تهران بیمارستان امام حسین(ع)
دکتر زینب آبیار تهران
دکتر محمد بابايی تهران  بيمارستاني امام‌خميني(ره)
دکتر هاله بهروزی تهران بيمارستان فوق تخصصي تهرانپارس
دکتر سپيده بهنود تهران
دکتر مائده برهمن تهران بیمارستان فیروزگر
دکتر محمدرضا برزگر تهمتن تهران بیمارستان فیروزگر
دکتر بهروز پازوكي تهران بیمارستان گاندی
دکتر فرناز تسليمی تهران بیمارستان  امام حسين (ع)
دکتر فرزاد تقی زاده حصاری تهران بیمارستان شهدای تجریش
دکتر آنیا جعفری تهران بیمارستان شهدا تجریش
دکتر شقایق حساس یگانه تهران مرکز محک
دکتر فریماه حاجیلویی تهران  انیستیتو پرتو پزشکی نوین
دکتر  پيمان حداد تهران . بيمارستان امام  خميني(ره)
دکتر  محمدحسن حیدری تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر پرستو حاجيان تهران  بيــمارستان شهداي تجريش
دکتر رضا خدابخشي تهران  بیمارستان بوعلی
دکتر هلاله خوشبخت احمدی تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر  حسن خواجه‌اي تهران کلینیک رادیوتراپی روشنا
دکتر سمیرا خالدی تهران بیمارستان گاندی
دکتر  حميدرضا دهقان منشادی تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر  افشين رخشا تهران  بيمارستان شهدا تجريش
دکتر  مسعود راستخواه تهران
دکتر محمدرضا رستگاری تهران
دکتر  مهکامه زارع تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر  پریسا سیفی تهران بیمارستان بعثت
دکتر سيدمرتضي سجادي تهران
دکتر  محمود سامعی تهران بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر منوچهر سرداري كرماني تهران
دکتر  ثريا سلمانيان تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر سارا سمیعی تهران
دکتر فرهاد سميعی تهران بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر سمانه سرباز تهران
دکتر سروازاد ستوده تهران  بیمارستان بوعلی
دکتر افشین سعدی پور تهران بیمارستان عرفان
دکتر سارا سلطان زاده تهران
دکتر بهروز شهراد تهران
دکتر  مستانه صانعي تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر  شاهين صمصامی تهران
دکتر صالح صندوق داران تهران
دکتر  طیبه طاهری پناه تهران  بیمارستان بعثت
دکتر مرتضي طباطبايي‌فر تهران بیمارستان امام حسين (ع)
دکتر شادی ظهوری نیا تهران
دکتر  اميرمحمد عارف پور تهران بیمارستان فیروزگر
دکتر  احمد عامري تهران بیمارستان امام حسين (ع)
دکتر مهدي عقيلي تهران بیمارستان امام خمینی
دکتر ابراهيم عصمتی تهران  بیمارستان امام خمینی
دکتر  محمود عابد مقدم تهران  بیمارستان لاله
دکتر  حسين علاقبند تهران
دکتر اسدا… عليدوستي تهران بیمارستان  امام حسين (ع)
دکتر زینب غریب دوست دانشگاه تهران
دکتر  فرشيد فرهان تهران بیمارستان امام خمینی
دکتر  عبدا.. فضل عليزاده تهران-
دکتر  حسين فودازي تهران بیمارستان فیاض بخش   
دکتر  پدرام فدوی تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر  محمد فتوحی تهران بیمارستان بعثت
دکتر  برنا  فرازمند تهران
دکتر  علی قنبری مطلق تهران بیمارستان  امام حسين (ع)
دکتر حسین علی غیاثی تهران
دکتر  ميترا قاليبافيان تهران  موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
دکتر رضا قلعه تکی دانشگاه تهران
دکتر  بيتا کلاغچی تهران  بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر  احسان کرباسی تهران کلینیک رادیوتراپی انکولوژی امید
دکتر  علي کاظمیان تهران  بيمارستان امام خميني(ره)
دکتر  شقايق کاميان تهران بیمارستان امام حسين (ع)
دکتر علی  کاکرودی تهران کلینیک رادیوتراپی انکولوژی امید
دکتر بهارک کیوان تهران -هفتم تیر
دکتر  پگاه گرجی بیانی تهران بیمارستان بوعلی
دکتر  مرضیه گمار تهران بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر مریم گروسی تهران
دکتر مرضیه لشکری تهران بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر  خسرو مجيرشيباني تهران بیمارستان امام حسين (ع)
دکتر شیوا مقدم تهران کلینیک رادیوتراپی انکولوژی امید
دکتر  احمد رضا زاده مافی تهران–بیمارستان امام حسین(ع)
دکتر حسين مدني تهران بیمارستان عرفان نیایش
دکتر  بهرام مفيد تهران بيــمارستان شهداي تجريش
دکتر سيد محمد منصوری تهران  بیمارستان مدائن
دکتر میر احمد موسوي زاده تهران بيــمارستان شهداي تجريش
دکتر افسانه مداح صفائی تهران بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر بهار معينی تهران موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
دکتر  حميدرضا ميرزايي تهران بيمارستان شهدا تجريش
دکتر  مریم میرزایی مقدم تهران  بیمارستان بوعلی
دکتر گودرز مزدائی تهران  بیمارستان لاله
دکتر   شکیبا محبی تهران
دکتر  داتيس محبوبی تهران کلینیک رادیوتراپی انکولوژی امید
دکتر هادی مولانا تهران  بیمارستان بعثت
دکتر مريم مشتاقی تهران- بیمارستان آزادی
دکتر هدی مهدوی تهران بیمارستان فیروزگر
دکتر محیا مهدوی ظفرقندی تهران
دکتر الهام مهرآوران تهران بیمارستان فیروزگر
دکتر  مونا ملک زاده تهران – بيــمارستان شهداي تجريش
دکتر منیر میرایی آشتیانی تهران
دکتر  نیما  موسوی درزیکلائی تهران بیمارستان امام خمینی(ره)
دکتر امیر نامی مقدم  تهران  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر
دکتر فريد نژاددادگر تهران  بیمارستان بوعلی
دکتر  کامبیز نوین تهران مرکز پزشکي آموزشي درماني امام حسين (ع)
دکتر  شهرام ناصری تهران بیمارستان بعثت
دکتر  عليرضا نيكوفر تهران بیمارستان پارس
دکتر معصومه نجفی تهران
دکتر  سهیل وجدانی تهران بیمارستان فیروزگر
دکتر الهام هاشمی تهران بیمارستان هفت تیر
دکتر  محمد هوشياري تهران بيــمارستان شهداي تجريش 
دکتر حمیدرضا هاشمی فرد تهران، مرکز شیمی درمانی پزشکی خاص شرق
دکتر  علی يعقوبی جويباری  تهران بیمارستان امام حسين (ع)
دکتر  سيدحسين يحيي زاده جباري تهران مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد
دکتر امير شهرام يوسفی کاشی تهران بيــمارستان شهداي تجريش
دکتر  مایسا  یمرلی تهران
دکتر احسان سرایی تهران
دکتر ریحانه نوری تهران
دکتر بهاره جعفرنژادی اسلام شهر
دکتر منصور لسان تهران