به اطلاع می رساند جلسه گفتگو کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره انجمن در روز پنجشنبه 6 خرداد ماه ساعت 13 لغایت 15   با حضور دکتر مهدی عقیلی به عنوان گرداننده ( عضو محترم کمیته انتخابات) ، دکتر محمد رضا قوام نصیری رییس محترم انجمن ( به صورت آنلاین)و کاندیداهای محترم : دکتر علی یعقوبی جویباری، دکتر احمد مافی ، دکتر حمیدرضا میرزایی، دکتر پوریا عادلی ، دکتر حجت ا… شهبازیان ( بصورت آنلاین) دکتر علی مطلق، دکتر سیمین همتی، دکتر مینا تجویدی و در  روز جمعه 7 خرداد ماه ساعت 9 لغایت 11  خرداد ماه 1400  با حضور دکتر امیر محمد عارف پور به عنوان گرداننده ( عضو محترم کمیته انتخابات) ، دکتر حسین فودازی دبیر محترم انجمن،دکتر رضا خدابخشی (کمیته انتخابات)، دکتر حجت ا… شهبازیان ( بصورت آنلاین) ، دکترمحمد رضا برزگر تهمتن ، دکتر حمیدرضا میرزایی، دکتر پوریا عادلی ، دکتر امین شفی زاد ( بصورت آنلاین) دکتر علی مطلق، دکتر سیمین همتی، دکتر مینا تجویدی و دکتر احمد عامری به عنوان عضو انجمن  جهت بیان  دیدگاه ها و برنامه های کاندیدای محترم و تبادل نظربا اعضای محترم انجمنبرگزار گردید .

زمان برگزاری انتخابات هیت مدیره به صورت الکترونیک در روز یکشنبه 9 خرداد ماه 1400 خواهد بود .