اطلاعات تماس

نقشه

نشانی: تهران . میدان توحید. خیابان توحید.خیابان طوسی . پلاک ۶۳ واحد ۴

تلفن:۰۲۱۶۶۵۶۷۶۱۹-۶۶۹۱۲۶۷۸–۶۶۹۱۲۶۷۹

فاکس:۰۲۱۶۶۵۶۷۶۲۰

info@isro.org.ir: ایمیل