,

گزارش برنامه رهاورد از سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

,

برگزاری جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی

,

دبیرخانه سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی آغاز به کار کرد