اخبار

دسامبر 19, 2017

درمان تيمی سرطان، روند بهبود را هدفمند می‌كند

به گزارش خبرنگار تندرست نیوز، احمد مافى در نشست خبری دومین کنگره بین‌المللی کلینیکال آنکولوژی و دوازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال آنکولوژی ایران، گفت: اين كنگره از ٢٢ […]
آگوست 16, 2017

برگزار ی کارگاه شیمی درمانی

کارگاه شیمی درمانی توسط کمیته پرستاری انجمن کارگاه شیمی درمانی در روزهای 24 و 25 و26 مرداد ماه 1396 با 15 امتیاز بازآموزی در محل بیمارستان […]