آگهی انتخابات انجمن در روزنامه

با توجه به تشکیل کمیته انتخابات انجمن مورخ 24 بهمن ماه 1398 و با دستور انتخابات هیئت مدیره و بازرس در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 1399 بدینوسیله از اعضا پیوسته محترم واجد شرایط ماده 8 آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که متقاضی کاندیداتوری به عنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس انجمن می باشند درخواست می گردد از تاریخ 1/12/98 تا 20/12/98 با مراجعه به سایت انجمن به آدرس www.isro.org.ir و دریافت فایل ثبت نام نسبت به تکمیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه ( تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس) بصورت فایل PDF یا JPEG به ایمیل انجمن info@isro.org.ir داوطلبی خود را اعلام فرمائید . پس از ثبت نام دریافت تاییدیه ثبت نام از دفتر انجمن الزامی و به عهده داوطلب می باشد. .
کمیته انتخابات انجمن پرتودرمانی سرطان ایران
تلفن :9 -66912678

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره

اسامی اعضای کاندیداتوری هیت مدیره به ترتیب حروف الفبا

 • دکتر زینب آبیار
 • دکتر آذین احمری
 • دکتر علی اخوان
 •  دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
 • دکتر محمد علی برومند
 • دکتر علی تقی زاده کرمانی
 • دکتر فرزین دهسرا
 • دکتر سمیرا رزاقی
 • دکتر پریسا رشیدی
 • دکتر مهدی سبحانی
 • دکتر حمید سعیدی ساعدی
 • دکتر افشین سعدی پور
 • دکتر ثریا سلمانیان
 • دکتر پوریا عادلی
 • دکتر مرضیه گمار
 • دکتر علی مطلق
 • دکتر بهرام مفید
 • دکتر هادی مولانا
 • دکتر حمیدرضا میرزایی
 • دکتر غلامحسین نوفرستی
 • دکتر سیمین همتی
 • دکتر امیر شهرام یوسفی

کاندیداتوری بازرس :

 1. دکتر احسان حاتمی
 2. دکتر رضا خدابخشی