فراخوان عضویت

لیست نهایی اعضای پیوسته انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران آخرین فراخوان:

با توجه به تاکید اداره کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تایید عضویت اعضای پیوسته انجمن لطفاً همکاران محترمی که تاکنون مشخصات خود را ارسال ننموده اند، حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۹۸/۶/۱۶ اطلاعات درخواستی شامل یک قطعه عکس،سال تولد،سال فارغ التحصیلی و محل فعالیت خود را به ایمیل انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران info@isro.org.ir و یا شماره تلگرام ۰۹۲۱۴۳۷۲۲۶۷ ارسال و تاییدیه دریافت نمایند. لیست همکارانی که تاکنون اطلاعات خود را تکمیل نموده اند در سایت انجمن و کانال تلگرامی کلینیکال انکولوژی موجود می باشد.

انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران.

۱دکترپیام آزاده
۲دکتر کاظم انوری
۳دکتر سید امیر آل داوود
۴دکتر نسرین امیری فرد
۵دکتر اسماعیل پور
۶دکترسعیده  ارچنگ
۷دکترنگاه  اهوازی
۸دکترپیام  ایزدپناهی
۹دکترسادات  اکرم
۱۰دکتر احمد مصلائی
۱۱دکتریعقوب  آشوری
۱۲دکتر سعید الماسی
۱۳دکتر فرناز آموزگار هاشمی
۱۴دکتر شاپور امیدواری
۱۵دکترسمیرا  ازقندی
۱۶دکترمحمد  امیری
۱۷دکترشعله اروندی
۱۸دکترغلامرضا  احتجاب
۱۹دکتر مسعود ایاز
۲۰دکتر امیر امیر آبادی
۲۱دکترنیلوفر احمدلو
۲۲دکترآذین احمری
۲۳دکترمنصور  انصاری
۲۴دکتر جمشید انصاری
۲۵دکتر محمدبابایی
۲۶دکتر سیامک بابایی
۲۷دکتر مائده برهمن
۲۸دکتر نرگس بیات مختاری
۲۹دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
۳۰دکترعلی باقری
۳۱دکتر فرزاد بیدوئی
۳۲دکتر سپیده بهنود
۳۳دکتر مریم بهادر
۳۴دکتر محمد علی برومند
۳۵دکتر هاله بهروزی
۳۶دکتر آرش پرویزی
۳۷دکتر آرش پازوکی
۳۸دکتررضا  پرتوی
۳۹دکتر بهار پرکم
۴۰دکتر پژمان پروهان
۴۱دکتر مجتبی تسبندی
۴۲دکتر فرناز تسلیمی
۴۳دکترمینا تجویدی
۴۴دکتر علی تقی زاده
۴۵دکتر محمد جواد ثعلبیان
۴۶دکتر علیرضا تاجی
۴۷دکتر سمانه جمشیدی
۴۸دکتر جلال جهانبخش
۴۹دکتر آنیا جعفری
۵۰دکتر پرستو حاجیان
۵۱دکتر مسعود جمالی
۵۲دکتر رهام سالک
۵۳دکتر ساره حسینی
۵۴دکتر حساس یگانه
۵۵دکتر حسن حامدی
۵۶دکتر پیمان حداد
۵۷دکتر رضوان حسینیان
۵۸دکتر محمدحسن  حیدری
۵۹دکتر سید محمد حسینی
۶۰دکتر حسن خواجه ای
۶۱دکتر نزهت خانجانی
۶۲دکتر رضا خدابخشی
۶۳دکتر هلاله خوشبخت
۶۴دکتر فهیمه خوشرو
۶۵دکتر رضا خاندوزی
۶۶دکتر فرزین دهسرا
۶۷دکتر حمیدرضا دهقان منشادی
۶۸دکتر پروانه دهقان
۶۹دکتر محمد دورچین
۷۰دکتر مهدیه دیانی
۷۱دکتر ملیحه دیانی
۷۲دکتر ساسان رزمجو
۷۳دکتر هادی رنجکش زاده
۷۴دکتر پریسا رشیدی
۷۵دکتر سید جلال الدین رفیعی
۷۶دکتر سمیرا رزاقی
۷۷دکتر افشین رخشا
۷۸دکترولی رحیم زاده
۷۹دکتر فاطمه  زاهدی
۸۰دکتر مهکامه زارع
۸۱دکتر جلال زمانی
۸۲دکتر سیاوش زاهد انارکی
۸۳دکتر فرشاد سیدنژاد
۸۴دکتر رهام سالک
۸۵دکتر ثریا سلمانیان
۸۶دکتر افشین سعدی پور
۸۷دکتر حمید سعیدی ساعدی
۸۸دکتر آرمین سعیدی
۸۹دکتر مهدی سبحانی
۹۰دکتر مهدی سیلانیان طوسی
۹۱دکتر پگاه ساسان پور
۹۲دکتر سید مسعود سعیدیان
۹۳دکتر سکینه سلیمانی
۹۴دکتر منوچهر سرداری کرمانی
۹۵دکتر فرهاد سمیعی
۹۶دکتر سرو آزاد ستوده
۹۷دکتر سارا سمیعی
۹۸دکتر معصومه شفیعی
۹۹دکتر بهروز شهراد
۱۰۰دکتر امین شفی زاد
۱۰۱دکتر مسعود شبانی
۱۰۲دکتر سودابه شهید ثالث
۱۰۳دکتر حجت الله شهبازیان
۱۰۴دکتر شاه آبادی
۱۰۵دکتر رفاق شرهانی
۱۰۶دکتر زینب صالحی
۱۰۷دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی
۱۰۸دکتر علی صیادی
۱۰۹دکتر آیناز صورتی
۱۱۰دکتر محمدعلی صدر بزاز
۱۱۱دکتر شاهین صمصامی
۱۱۲دکتر محبوبه صادقی
۱۱۳دکتر رضا ضرغام پور
۱۱۴دکتر محمدطاهری
۱۱۵دکتر طیبه طاهری پناه
۱۱۶دکتر شاهین طاهری
۱۱۷دکتر شادی ظهوری نیا
۱۱۸دکتر محمود عابد مقدم
۱۱۹دکتر علیرضا  عموحیدری
۱۲۰دکتر علی عدیلی
۱۲۱دکتر ابراهیم عصمتی
۱۲۲دکتر رباب عبدی
۱۲۳دکتر علی عمادی طرقبه
۱۲۴دکتر الهه عاقل
۱۲۵دکتر امیر محمد عارف پور
۱۲۶دکتر مهدی عقیلی
۱۲۷
دکتر اسدالله علیدوستی
۱۲۸
دکتر بهزاد علیان
۱۲۹
دکتر پوریا عادلی
۱۳۰
دکتر بهرام عندلیب
۱۳۱
دکتر احمد عامری
۱۳۲
دکترمحمد حسن  عمران پور
۱۳۳
دکتر حسینعلی غیاثی
۱۳۴
دکتر میترا فضل
۱۳۵
دکتر عبدا… فضل علیزاده
۱۳۶
دکتر حسین علاقه بند
۱۳۷
دکتر حسین فودازی
۱۳۸
دکتر محمد فتوحی
۱۳۹
دکتر فرشید فرهان
۱۴۰
دکترنگین  فرشچیان
۱۴۱
دکتر مریم فعلی
۱۴۲
دکتر پدرام فدوی
۱۴۳
دکتر برنا فرازمند
۱۴۴
دکتر هادی فائزی
۱۴۵
دکتر مصطفی فرزین
۱۴۶
دکتر آرش قاسمی
۱۴۷
دکتر امیر قاسمی جنگجو
۱۴۸
دکتر محمدرضا قوام نصیری
۱۴۹
دکتر میترا قالیبافیان
۱۵۰
دکتر فرهاد قدیری
۱۵۱
دکتر صدیقه قاسمی
۱۵۲
دکتر علی قنبری مطلق
۱۵۳
دکتر آرزو غلامی
۱۵۴
دکتر شقایق کامیان
۱۵۵
دکتر علی کاظمیان
۱۵۶
دکتر ژاله کریمی مقدم
۱۵۷
دکتر امیر عباس کنی
۱۵۸
دکتر مهسا  کیانی نیا
۱۵۹
دکتر بهنام کدخدایی
۱۶۰
دکتر پگاه گرجی
۱۶۱
دکتر احمد مافی
۱۶۲
دکتر کمال محمدیان
۱۶۳
دکتر رضوان منتظری
۱۶۴
دکتر هدی مهدوی
۱۶۵
دکتر یاسمین ماهورام
۱۶۶
دکتر خسرو مجیر شیبانی
۱۶۷
دکتر مهرسا مجدآیین
۱۶۸
دکتر شیوا مقدم
۱۶۹
دکتر محمد محمدیان پناه
۱۷۰
دکتر احمد موسوی زاده
۱۷۱
دکتر شکیبا محبی تبار
۱۷۲
دکتر فتح الله محقق
۱۷۳
دکتر مریم میرزایی
۱۷۴
دکتر بهرام مفید
۱۷۵
دکترمریم  مشتاقی
۱۷۶
دکتر حمیدرضا میرزایی
۱۷۷
دکترمحمد مهدی  مجاهد
۱۷۸
دکتر سپیده میرزایی
۱۷۹
دکتر محیا مهدوی
۱۸۰
دکتر فاطمه محمدیان
۱۸۱
دکتر یاشا مخدومی
۱۸۲
دکتر بهنام نصیری مطلق
۱۸۳
دکتر شکوفه نوروزی
۱۸۴
دکتر ناظر مظفری
۱۸۵
دکتر علیرضا ناصری
۱۸۶
دکتر امیر نامی مقدم
۱۸۷
دکتر کامبیز نوین
۱۸۸
دکتر فاطمه نصرتی
۱۸۹
دکتر نادیا نجفی زاده
۱۹۰
دکتر بهنام نصیری مطلق
۱۹۱
دکتر شهرام ناصری
۱۹۲
دکتر غلامحسین نوفرستی
۱۹۳
دکتر فرید نژاد دادگر
۱۹۴
دکتر فرزانه نیکوبین
۱۹۵
دکتر زکیه وسگری
۱۹۶
دکتر فاطمه ورشویی
۱۹۷
دکتر سهیل وجدانی
۱۹۸
دکتر مریم واشقانی
۱۹۹
دکتر سهیل وجدانی
۲۰۰
دکتر حمیدرضا هاشمی فرد
۲۰۱
دکتر سیمین همتی
۲۰۲
دکتر فاطمه همایی
۲۰۳
دکتر محمد هوشیاری
۲۰۴
دکتر سید حسین یحیی زاده
۲۰۵
دکتر امیر هوشنگ یوسفی
۲۰۶
دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی
۲۰۷
دکتر علی یعقوبی جویباری

,

اهمیت خودآزمایی بالینی در تشخیص سرطانی زنانه/ حدود ۱۰ درصد از سرطان‌های سینه ارثی هستند

دبیر انجمن رادیو تراپی آنکولوژی ایران گفت: خود بیماریابی یا خودآزمایی بالینی سینه‌ها بیشتر از ماموگرافی در تشخیص زود هنگام سرطان اهمیت دارد.

حسین فودازی دبیر انجمن رادیو تراپی آنکولوژی ایران در حاشیه سمینار گراندراند یک روزه سرطان سینه در گفت‌وگو با خبرنگارحوزه کلینیک  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سرطان سینه اظهار کرد: این سرطان شایع‌ترین سرطان در زنان کشور است به طوری که از هر ۱۲ نفر زن در ایران، یک نفر تا پایان عمرش  به این سرطان دچار می‌شود، حدود ۱۰ هزار نفر در ایران از سرطان سینه رنج می‌برند.

تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد از سرطان‌های پستان ارثی هستند/ اهمیت خودآزمایی بالینی سینه در تشخیص زودهنگام سرطان پستان

 


او بیان کرد: میزان شیوع سرطان سینه با افزایش سن بیشتر می‌شود به طوری که از دهه پنجم و ششم زندگی این شیوع افزایش پیدا می‌کند و در دهه هفتم به اوج خود می‌رسد، احتمال ابتلا به سرطان سینه در افرادی که فامیل درجه یک آنها به این عارضه دچار هستند، بین ۲ تا ۳ برابر بیشتر است.

۹۰ درصد از سرطا‌ن‌های سینه ژنتیکی نیستند

دبیر انجمن رادیو تراپی آنکولوژی ایران افزود: حدود پنج تا ۱۰ درصد از سرطان‌های سینه ارثی هستند که در این موارد ژن‌های BRCA۱ و BRCA۲ نقش دارند، توجه به این نکته ضروری بوده که ژنتیک با سابقه خانوادگی متفاوت است.

عوامل مؤثر در ابتلا به سرطان سینه

فودازی تاکید کرد: قاعدگی زودرس (شروع قاعدگی در سن زیر ۱۲ سالگی) یا یائسگی دیررس (پس از سن ۵۰ تا ۵۵ سالگی)، ابتلا به اضافه وزن و چاقی و استعمال دخانیات مانند سیگار در ابتلا به سرطان سینه موثر هستند، زنانی هم که صاحب فرزند نشده‌اند یا اینکه فرزند خود را شیر نمی‌دهند، بیشتر مستعد ابتلا به این سرطان هستند.

 


او تصریح کرد: غربالگری در سطان سینه بسیار اهمیت دارد به این صورت که ما باید این سرطان را در مراحل ابتدایی آن کشف کنیم، اگر سرطان سینه در مراحل ابتدایی کشف شود با درمانی سبک این عارضه بهبود پیدا می‌کند و نیاز به درمان‌های سنگین و پرهزینه نیست.

دبیر انجمن رادیو تراپی آنکولوژی ایران گفت: خوشبختانه غربالگری سرطان سینه در کشور ما آغاز شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره سرطان با توزیع امکانات در مراکز بهداشتی مختلف و حمایت انجمن‌ها به ویژه انجمن رادیوتراپی، آنکولوژی ایران و همکاری رسانه‌ها سعی می‌کند که در پیشبرد غربالگری سرطان سینه در ایران نقش داشته باشد.

فودازی اظهار کرد: زنانی که هیچ سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان سینه یا تخمدان در فامیل درجه یک آنها وجود ندارد باید پس از سن ۵۰ سالگی به پزشک یا جراح مراجعه کنند تا سینه آنها معاینه شود، انجام ماموگرافی از سینه‌ها سالیانه یکبار پس از سن ۵۰ سالگی برای زنان ضروری است، البته خود بیماریابی یا خود آزمایی بالینی سینه از ماموگرافی اهمیتی بیشتر دارد.

تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد از سرطان‌های پستان ارثی هستند/ اهمیت خودآزمایی بالینی سینه در تشخیص زودهنگام سرطان پستان

او بیان کرد: زنان در هر سنی پس از اتمام دوره قاعدگی باید ماهیانه یکبار سینه‌های خود را معاینه تا در صورت وجود هر توده غیر طبیعی، جدید یا اختلال در شکل ظاهری سینه‌ها مانند فرورفتگی نوک سینه‌ها یا ترشح خون از سینه‌ها به پزشک مراجعه کنند، البته وجود هر توده‌ای در سینه‌ها به معنی ابتلا به سرطان نیست، زیرا بسیاری اوقات ضایعات کیستیک یا کیست‌های خوش خیم هم ظاهری شبیه توده‌های سینهی دارند، اما لازم است افراد با مشاهده علائم ذکر شده به ویژه کسانی که سابقه خانوادگی سرطان سینه را دارند، تحت بررسی قرار بگیرند.

فودازی یادآوری کرد:  ما می‌توانیم با خودآزمایی بالینی سینه، معاینات بالینی، ماموگرافی در سن بالای ۵۰ سال و سونوگرافی، توده‌های سینه در اندازه یک سانتی‌متر را به خوبی تشخیص دهیم و این توده‌ها را می‌توانیم با جراحی و هورمون درمانی، درمان قطعی کنیم، بنابراین در این موارد به درمان‌های سنگین‌تر و پرهزینه‌تر مانند شیمی درمانی و درمان هدفمند نیاز نیست.

انتهای پیام/

منبع

, ,

راه‌های مقابله با سرطان سینه در «زنان»

متخصص رادیوتراپی انکولوژی با بیان اینکه عوامل ژنتیکی و محیطی می‌تواند سبب ابتلای زنان به سرطان سینه شود، گفت: همه زنان باید نسبت به انجام غربالگری از سن ۴۰ سال به بعد اقدام کنند.

راه‌های مقابله با سرطان سینه در «زنان»

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، آنیا جعفری متخصص رادیوتراپی انکولوژی با اشاره به اینکه سرطان‌پستان امروزه زنان بسیاری را در جهان از جمله کشور ما گرفتار می‌کند، خاطرنشان کرد: علل مختلفی می‌تواند سبب بروز این بیماری شود. همچنین احتمال مبتلا شدنشان به این سرطان در زنانی که سابقه فامیلی ابتلا به سرطان پستان دارند، بیشتر است.

وی گفت: همه زنان باید نسبت به انجام غربالگری از سن ۴۰ سال به بعد اقدام کنند؛ به ویژه زنان دارای سابقه فامیلی که باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.

 این متخصص رادیوتراپی انکولوژی تصریح کرد: عوامل ژنتیکی و محیطی می‌تواند سبب ابتلا به سرطان پستان شود که با اقدامات پیشگیرانه هم چون ماموگرافی سالانه و درمان به موقع، می‌توان با این بیماری مقابله کرد.

جعفری در آستانه برگزاری گراندراند یک‌روزه سرطان پستان، اظهار داشت: این برنامه هفتم شهریورماه سال جاری با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در هتل پارسیان اوین برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه دارای امتیاز بازآموزی برای گروه‌های رادیوانکولوژی، جراحی عمومی، رادیولوژی، آسیب شناسی خون و سرطان بالغین، پزشکان عمومی و پزشکی هسته‌ای است که به همت انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران برگزار خواهد شد.

این متخصص رادیوتراپی انکولوژی ادامه داد: این برنامه به صورت سوال و جواب برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون چالش‌های درمانی در بیماران سرطان و هورمون درمانی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار خواهد گرفت.

منبع