,

برگزاری همایش برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی

همایش برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی

همایش یکروزه برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور

پنج شنبه  ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸
ساعت موضوع سخنران
۸:۴۵-۹ افتتاحیه

 

هیئت رئیسه : دکتر حسین فودازی
۹:۳۰-۹:۰۰ اختلالات الکترولیتی شیمی درمانی دکتر برنا فرازمند
۱۱:۰۰-۹:۳۰ ترومبوآمبولی و DVT

گرداننده : دکتر علی یعقوبی جویباری

اعضا: دکتر پیام آزاده ، دکتر مسعود ایروانی، دکتر بهنام شاکریان، دکتر آذین علیزاده اصل، دکتر فرشید فرهان،                             دکتر حبیب ا… محمودزاده،دکتر مجید مختاری

۱۱:۳۰-۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۲:۰۰-۱۱:۳۰ سخنرانی شرکت آسترازنکا
۱۳:۱۵-۱۲:۰۰ عوارض خونی کموتراپی

گرداننده :دکتر رضا خدابخشی

اعضا : دکتر یزدان علی فغانی،  دکتر پگاه گرجی بیانی ، دکتر مهدی مومنی ، دکتر امیر موسوی نسب

۱۳:۱۵ نماز و نهار

 

 

اطلاع رسانی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)
موسسه انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران با شماره ثبت ۳۰۴۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۸۰
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده این انجمن در روز پنجشنبه مورخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۷ و در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست میگردد در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱- اصلاح برخی از موارد اساسنامه (در مورد نحوه انتخابات انجمن به صورت الکترونیک )
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
هیات مدیره انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران