برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی علمی انجمن

دومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت

برگزاری بیست و نهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

,

برگزاری گراند راند سرطان کولورکتال