برگزار ی کارگاه شیمی درمانی

درمان تيمی سرطان، روند بهبود را هدفمند می‌كند
دسامبر 19, 2017

کارگاه شیمی درمانی توسط کمیته پرستاری انجمن

کارگاه شیمی درمانی در روزهای 24 و 25 و26 مرداد ماه 1396 با 15 امتیاز بازآموزی در محل بیمارستان فیاض بخش برگزار می گردد .

پاسخ دهید