گراند راند انکولوژی با حضور اساتید در حوزه تشخیص و درمان سرطان در روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی برگزار گردید . در این گردهمایی علمی تازه های سرطان پستان ، مغز و ریه مطرح و بحث گردید .