فراخوان عضویت

لیست نهایی اعضای پیوسته انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران آخرین فراخوان:

با توجه به تاکید اداره کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تایید عضویت اعضای پیوسته انجمن لطفاً همکاران محترمی که تاکنون مشخصات خود را ارسال ننموده اند، حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۹۸/۶/۱۶ اطلاعات درخواستی شامل یک قطعه عکس،سال تولد،سال فارغ التحصیلی و محل فعالیت خود را به ایمیل انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران info@isro.org.ir و یا شماره تلگرام ۰۹۲۱۴۳۷۲۲۶۷ ارسال و تاییدیه دریافت نمایند. لیست همکارانی که تاکنون اطلاعات خود را تکمیل نموده اند در سایت انجمن و کانال تلگرامی کلینیکال انکولوژی موجود می باشد.

انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران.

۱دکترپیام آزاده
۲دکتر کاظم انوری
۳دکتر سید امیر آل داوود
۴دکتر نسرین امیری فرد
۵دکتر اسماعیل پور
۶دکترسعیده  ارچنگ
۷دکترنگاه  اهوازی
۸دکترپیام  ایزدپناهی
۹دکترسادات  اکرم
۱۰دکتر احمد مصلائی
۱۱دکتریعقوب  آشوری
۱۲دکتر سعید الماسی
۱۳دکتر فرناز آموزگار هاشمی
۱۴دکتر شاپور امیدواری
۱۵دکترسمیرا  ازقندی
۱۶دکترمحمد  امیری
۱۷دکترشعله اروندی
۱۸دکترغلامرضا  احتجاب
۱۹دکتر مسعود ایاز
۲۰دکتر امیر امیر آبادی
۲۱دکترنیلوفر احمدلو
۲۲دکترآذین احمری
۲۳دکترمنصور  انصاری
۲۴دکتر جمشید انصاری
۲۵دکتر محمدبابایی
۲۶دکتر سیامک بابایی
۲۷دکتر مائده برهمن
۲۸دکتر نرگس بیات مختاری
۲۹دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
۳۰دکترعلی باقری
۳۱دکتر فرزاد بیدوئی
۳۲دکتر سپیده بهنود
۳۳دکتر مریم بهادر
۳۴دکتر محمد علی برومند
۳۵دکتر هاله بهروزی
۳۶دکتر آرش پرویزی
۳۷دکتر آرش پازوکی
۳۸دکتررضا  پرتوی
۳۹دکتر بهار پرکم
۴۰دکتر پژمان پروهان
۴۱دکتر مجتبی تسبندی
۴۲دکتر فرناز تسلیمی
۴۳دکترمینا تجویدی
۴۴دکتر علی تقی زاده
۴۵دکتر محمد جواد ثعلبیان
۴۶دکتر علیرضا تاجی
۴۷دکتر سمانه جمشیدی
۴۸دکتر جلال جهانبخش
۴۹دکتر آنیا جعفری
۵۰دکتر پرستو حاجیان
۵۱دکتر مسعود جمالی
۵۲دکتر رهام سالک
۵۳دکتر ساره حسینی
۵۴دکتر حساس یگانه
۵۵دکتر حسن حامدی
۵۶دکتر پیمان حداد
۵۷دکتر رضوان حسینیان
۵۸دکتر محمدحسن  حیدری
۵۹دکتر سید محمد حسینی
۶۰دکتر حسن خواجه ای
۶۱دکتر نزهت خانجانی
۶۲دکتر رضا خدابخشی
۶۳دکتر هلاله خوشبخت
۶۴دکتر فهیمه خوشرو
۶۵دکتر رضا خاندوزی
۶۶دکتر فرزین دهسرا
۶۷دکتر حمیدرضا دهقان منشادی
۶۸دکتر پروانه دهقان
۶۹دکتر محمد دورچین
۷۰دکتر مهدیه دیانی
۷۱دکتر ملیحه دیانی
۷۲دکتر ساسان رزمجو
۷۳دکتر هادی رنجکش زاده
۷۴دکتر پریسا رشیدی
۷۵دکتر سید جلال الدین رفیعی
۷۶دکتر سمیرا رزاقی
۷۷دکتر افشین رخشا
۷۸دکترولی رحیم زاده
۷۹دکتر فاطمه  زاهدی
۸۰دکتر مهکامه زارع
۸۱دکتر جلال زمانی
۸۲دکتر سیاوش زاهد انارکی
۸۳دکتر فرشاد سیدنژاد
۸۴دکتر رهام سالک
۸۵دکتر ثریا سلمانیان
۸۶دکتر افشین سعدی پور
۸۷دکتر حمید سعیدی ساعدی
۸۸دکتر آرمین سعیدی
۸۹دکتر مهدی سبحانی
۹۰دکتر مهدی سیلانیان طوسی
۹۱دکتر پگاه ساسان پور
۹۲دکتر سید مسعود سعیدیان
۹۳دکتر سکینه سلیمانی
۹۴دکتر منوچهر سرداری کرمانی
۹۵دکتر فرهاد سمیعی
۹۶دکتر سرو آزاد ستوده
۹۷دکتر سارا سمیعی
۹۸دکتر معصومه شفیعی
۹۹دکتر بهروز شهراد
۱۰۰دکتر امین شفی زاد
۱۰۱دکتر مسعود شبانی
۱۰۲دکتر سودابه شهید ثالث
۱۰۳دکتر حجت الله شهبازیان
۱۰۴دکتر شاه آبادی
۱۰۵دکتر رفاق شرهانی
۱۰۶دکتر زینب صالحی
۱۰۷دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی
۱۰۸دکتر علی صیادی
۱۰۹دکتر آیناز صورتی
۱۱۰دکتر محمدعلی صدر بزاز
۱۱۱دکتر شاهین صمصامی
۱۱۲دکتر محبوبه صادقی
۱۱۳دکتر رضا ضرغام پور
۱۱۴دکتر محمدطاهری
۱۱۵دکتر طیبه طاهری پناه
۱۱۶دکتر شاهین طاهری
۱۱۷دکتر شادی ظهوری نیا
۱۱۸دکتر محمود عابد مقدم
۱۱۹دکتر علیرضا  عموحیدری
۱۲۰دکتر علی عدیلی
۱۲۱دکتر ابراهیم عصمتی
۱۲۲دکتر رباب عبدی
۱۲۳دکتر علی عمادی طرقبه
۱۲۴دکتر الهه عاقل
۱۲۵دکتر امیر محمد عارف پور
۱۲۶دکتر مهدی عقیلی
۱۲۷
دکتر اسدالله علیدوستی
۱۲۸
دکتر بهزاد علیان
۱۲۹
دکتر پوریا عادلی
۱۳۰
دکتر بهرام عندلیب
۱۳۱
دکتر احمد عامری
۱۳۲
دکترمحمد حسن  عمران پور
۱۳۳
دکتر حسینعلی غیاثی
۱۳۴
دکتر میترا فضل
۱۳۵
دکتر عبدا… فضل علیزاده
۱۳۶
دکتر حسین علاقه بند
۱۳۷
دکتر حسین فودازی
۱۳۸
دکتر محمد فتوحی
۱۳۹
دکتر فرشید فرهان
۱۴۰
دکترنگین  فرشچیان
۱۴۱
دکتر مریم فعلی
۱۴۲
دکتر پدرام فدوی
۱۴۳
دکتر برنا فرازمند
۱۴۴
دکتر هادی فائزی
۱۴۵
دکتر مصطفی فرزین
۱۴۶
دکتر آرش قاسمی
۱۴۷
دکتر امیر قاسمی جنگجو
۱۴۸
دکتر محمدرضا قوام نصیری
۱۴۹
دکتر میترا قالیبافیان
۱۵۰
دکتر فرهاد قدیری
۱۵۱
دکتر صدیقه قاسمی
۱۵۲
دکتر علی قنبری مطلق
۱۵۳
دکتر آرزو غلامی
۱۵۴
دکتر شقایق کامیان
۱۵۵
دکتر علی کاظمیان
۱۵۶
دکتر ژاله کریمی مقدم
۱۵۷
دکتر امیر عباس کنی
۱۵۸
دکتر مهسا  کیانی نیا
۱۵۹
دکتر بهنام کدخدایی
۱۶۰
دکتر پگاه گرجی
۱۶۱
دکتر احمد مافی
۱۶۲
دکتر کمال محمدیان
۱۶۳
دکتر رضوان منتظری
۱۶۴
دکتر هدی مهدوی
۱۶۵
دکتر یاسمین ماهورام
۱۶۶
دکتر خسرو مجیر شیبانی
۱۶۷
دکتر مهرسا مجدآیین
۱۶۸
دکتر شیوا مقدم
۱۶۹
دکتر محمد محمدیان پناه
۱۷۰
دکتر احمد موسوی زاده
۱۷۱
دکتر شکیبا محبی تبار
۱۷۲
دکتر فتح الله محقق
۱۷۳
دکتر مریم میرزایی
۱۷۴
دکتر بهرام مفید
۱۷۵
دکترمریم  مشتاقی
۱۷۶
دکتر حمیدرضا میرزایی
۱۷۷
دکترمحمد مهدی  مجاهد
۱۷۸
دکتر سپیده میرزایی
۱۷۹
دکتر محیا مهدوی
۱۸۰
دکتر فاطمه محمدیان
۱۸۱
دکتر یاشا مخدومی
۱۸۲
دکتر بهنام نصیری مطلق
۱۸۳
دکتر شکوفه نوروزی
۱۸۴
دکتر ناظر مظفری
۱۸۵
دکتر علیرضا ناصری
۱۸۶
دکتر امیر نامی مقدم
۱۸۷
دکتر کامبیز نوین
۱۸۸
دکتر فاطمه نصرتی
۱۸۹
دکتر نادیا نجفی زاده
۱۹۰
دکتر بهنام نصیری مطلق
۱۹۱
دکتر شهرام ناصری
۱۹۲
دکتر غلامحسین نوفرستی
۱۹۳
دکتر فرید نژاد دادگر
۱۹۴
دکتر فرزانه نیکوبین
۱۹۵
دکتر زکیه وسگری
۱۹۶
دکتر فاطمه ورشویی
۱۹۷
دکتر سهیل وجدانی
۱۹۸
دکتر مریم واشقانی
۱۹۹
دکتر سهیل وجدانی
۲۰۰
دکتر حمیدرضا هاشمی فرد
۲۰۱
دکتر سیمین همتی
۲۰۲
دکتر فاطمه همایی
۲۰۳
دکتر محمد هوشیاری
۲۰۴
دکتر سید حسین یحیی زاده
۲۰۵
دکتر امیر هوشنگ یوسفی
۲۰۶
دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی
۲۰۷
دکتر علی یعقوبی جویباری