گراند راند تازه های سرطان پستان در روز پنجشنبه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه تشخیص و درمان سرطان توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در محل هتل پارسیان اوین با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان برگزار گردید .