گراند راند یکروزه سرطان پستاندبیر علمی : دکتر آنیا جعفری

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در روز پنجشنبه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان برای گروه های هدف برگزار می گردد .ثبت نام به صورت حضوری در ساعت ۸:۳۰ صبح روز برگزاری در محل  همایش انجام می گیرد .

گروه های هدف :

رادیوانکولوژی: ۵ امتیاز

خون و سرطان بالغنی : ۳.۵

جراحی عمومی : ۳.۵

رادیویولوژی:۳.۵

آسیب شناسی :۳.۵

پزشکی هسته ای :۲.۵

پزشکان عمومی :۲.۵

به زودی ریز برنامه اعلام می گردد.