آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم موسسه انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران به شماره ثبت ۳۰۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۹۸۰

به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۳ تشکیل اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای پیوسته شرکت کننده رسمیت نیافت لذا بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲ در محل تهران, میدان توحید خیابان توحید خیابان طوسی پلاک ۶٣ واحد ۴ دفتر انجمن برگزار می گردد شرکت فرمایند. دستور جلسه: ۱- اصلاح مواد اساسنامه در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن ۲- سایر اصلاح و تغییرات مواد اساسنامه در بروز رسانی اساسنامه انجمن

 هیات مدیره انجمن علمی پرتودرمانی سرطان ایران

 

متن آگهی درج شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸