,

همایش برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی

همایش یکروزه برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور

پنج شنبه  ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸
ساعت موضوع سخنران
۸:۴۵-۹ افتتاحیه

 

هیئت رئیسه : دکتر حسین فودازی
۹:۳۰-۹:۰۰ اختلالات الکترولیتی شیمی درمانی دکتر برنا فرازمند
۱۱:۰۰-۹:۳۰ ترومبوآمبولی و DVT

گرداننده : دکتر علی یعقوبی جویباری

اعضا: دکتر پیام آزاده ، دکتر مسعود ایروانی، دکتر بهنام شاکریان، دکتر آذین علیزاده اصل، دکتر فرشید فرهان،                             دکتر حبیب ا… محمودزاده،دکتر مجید مختاری

۱۱:۳۰-۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۲:۰۰-۱۱:۳۰ سخنرانی شرکت آسترازنکا
۱۳:۱۵-۱۲:۰۰ عوارض خونی کموتراپی

گرداننده :دکتر رضا خدابخشی

اعضا : دکتر یزدان علی فغانی،  دکتر پگاه گرجی بیانی ، دکتر مهدی مومنی ، دکتر امیر موسوی نسب

۱۳:۱۵ نماز و نهار