چهل و سومین کنگره جامعه جراحان برگزار گردید

برنامه سالن انکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران از روز دوشنبه ۲۰ خرداد ماه لغایت ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن انکولوژی در محل سالن همایش های رازی برگزار گردید .