روز اول دوشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ (رکتوم)

سخنران عنوان زمان
هیئت رئیسه: دکتر فرهاد سمیعی (رادیوانکولوژی)، دکتر فرشید فرهان (رادیوانکولوژی)
تومور رکتوم فوقانی :  درمان preoperative ۱۱:۴۰-۱۱:۰۰
موافق: دکتر کامبیز نوین(رادیوانکولوژی) ۱۱:۲۰-۱۱:۰۰
مخالف:دکتر امیرحسین داورپناه (جراح) ۱۱:۴۰-۱۱:۲۰
نظرات حضار و جمع بندی هیئت رئیسه ۱۱:۵۰-۱۱:۴۰
دکتر امیر انواری(رادیوانکولوژی) اهمیت عوارض روده باریک هنگام درمان رکتوم و چگونگی کاستن آن  و درمان آن ۱۲:۱۰-۱۱:۵۰
دکتر مهسا کیانی نیا (رادیوانکولوژی) پروکتیت ناشی از اشعه و درمان آن ۱۲:۳۰-۱۲:۱۰
دکتر مهناز ایلخانی(پرستاری) استومی مشکلات و مراقبت ها ۱۲:۵۰-۱۲:۳۰
پاسخ به سوالات و نظرات هیئت ریسه ۱۳:۰۰-۱۲:۵۰
معرفی دو مورد کانسررکتوم چالشی

ارائه دهندگان:

دکتر احمدرضا زاده مافی (رادیوانکولوژی)

دکتر سعید درخشانی (جراحی)

اعضاء:دکتر ناصر رخشانی(پاتولوژی) ،دکتر فرهاد سمیعی(رادیوانکولوژی)

دکتر بابک شکارچی(رادیولوژی)،دکتر فرشید فرهان(رادیوانکولوژی)

۱۵:۴۵-۱۴:۰۰

 

روز دوم سه شنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸(زنان)

زمان عنوان سخنران
هیئت رئیسه : دکتر افشین رخشا(رادیوانکولوژی)، دکتر مهدی عقیلی(رادیوانکولوژی)
۱۱:۲۰-۱۱:۰۰ Early stage cervical cancer : جراحی دکتر سهیلا امینی مقدم(جراحی)
۱۱:۴۰-۱۱:۲۰ Early stage cervical cancer : رادیوتراپی دکتر نادیا نجفی زاده(رادیوانکولوژی)
۱۱:۵۰-۱۱:۴۰ نظرات حضار و هیئت ریسه
۱۲:۰۵-۱۱:۵۰ آیا رادیوتراپی نقشی در درمان توموراپی تلیالی تخمدان دارد؟ دکترسمیرا ازقندی(رادیوانکولوژی)
۱۲:۲۰-۱۲:۰۵ چه بیمارانی با کانسر اندومتر سودی از رادیوتراپی نمی برند ؟ دکتر ابراهیم عصمتی(رادیوانکولوژی)
۱۲:۳۵-۱۲:۲۰ برخورد با عوارض رادیوتراپی لگن را در یک خانم جوان دکتر هلاله خوشبخت(رادیوانکولوژی)
۱۲:۵۰-۱۲:۳۵ براکی تراپی (نمایش یک بیمار) دکتر مهدی عقیلی(رادیوانکولوژی)
۱۳:۰۰-۱۲:۵۰ پاسخ به سوالات و نظرات هیئت ریسه
۱۵:۴۵-۱۴:۰۰ معرفی در مورد کانسر آندومتر چالشی

ارائه دهندگان:

دکتر افشین رخشا(رادیوانکولوژی)

دکتر فاطمه چراغی(فلوشیپ انکولوژی زنان)

اعضاء:دکتر مریم رحمانی(رادیولوژی)، دکتر افشین رخشا(رادیوانکولوژی)

دکتر مهدی عقیلی(رادیوانکولوژی) ، دکترژاله محسنی فرد(پاتولوژی)

روز سوم چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ (پستان)

زمان عنوان سخنران
هیئت رئیسه : دکتر حمیدرضا میرزایی(رادیوانکولوژی)، دکتر فاطمه همایی(رادیوانکولوژی)
۱۱:۲۰-۱۱:۰۰ ماموگرافی BIRADS  و تفسیر آن دکتر تکتم بهشتیان(رادیولوژی)
۱۱:۴۰-۱۱:۲۰ MRI   پستان : سودمند یا مضر دکتر تکتم بهشتیان(رادیولوژی)
۱۲:۰۰-۱۱:۴۰ مشکلات و اشتباهات شایع در انجام و تفسیر IHC : دکتر میترا حیدر پور (پاتولوژی)
۱۲:۲۰-۱۲:۰۰ چگونه عوارض قلبی رادیوتراپی را کاهش می دهید؟ دکتر هدی مهدوی (رادیوانکولوژی)
۱۲:۵۰-۱۲:۲۰ درمان غدد لنفاوی ناحیه ای :کی ؟ با چه وسعتی چگونه ؟ دکتر پدرام فدوی (رادیوانکولوژی)
۱۳:۰۰-۱۲:۵۰ پاسخ به سوالات و نظرات هیئت ریسه
۱۵:۴۵-۱۴:۰۰ معرفی دو مورد کانسر پستان چالشی

ارائه دهندگان:

دکتر مهتاب وثیق(جراح)

دکتر مونا ملک زاده(رادیوانکولوژی)

اعضاء: دکترپیمان تربتی(پاتولوژی)،  دکتر لیلا کیانی(رادیولوژی)

دکتر حمیدرضا میرزایی(رادیوانکولوژی)، دکتر فاطمه همایی(رادیوانکولوژی)

برنامه سالن انکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران همزمان با چهل و سومین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ در محل سالن همایش های رازی . تالار شماره ۴ . سالن انکولوژی برگزار می گردد .
دبیر علمی برنامه : دکتر علی اخوان

دریافت فایل برنامه