اولین جلسه هماهنگی کنگره کلینیکال انکولوژی در روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با حضور رئیس و دبیر انجمن ، دبیران علمی و اجرایی کنگره و جمعی از شرکت های دارویی و تجهیزات در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید .