تقویم جامع انکولوژی سال ۱۳۹۸ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران تدوین و در کلیه مراکز تحقیقاتی، انجمن های علمی مرتبط و مراکز درمانی توزیع گردید .
جهت مشاهده صفحات تقویم به صورت ماهانه به منوی تقویم انکولوژی مراجعه نمائید .

دریافت فایل pdf تقویم انکولوژی سال ۱۳۹۸