گراند راند انکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید و همکاران مرتبط با تشخیص و درمان سرطان در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید .