سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی همزمان با اولین همایش کلینیکال رادیوبیولوژی و همایش پرستاری و تکنولوژیست های رادیوتراپی در ۲۸ لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید .

در این همایش بزرگداشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علاقه بند و دکتر مسعود ناصری پور پرداخته شد