همایش چشم انداز رادیوتراپی در کشور های در حال توسعه

کنگره بین المللی سه روزه چشم انداز رادیوتراپی پیشرفته در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر کیفیت درمان و عوامل اثر گذار بر آن چهارم لغایت ششم مهر ماه ۱۳۹۷ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران و با همکاری ESTRO ، IAEA برگزار گردید .

به زودی گزارش کامل از برگزاری کنگره در اختیار شما قرار خواهد گرفت .