کمیته علمی کنگره

جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی همزمان با همایش کاردیوانکولوژی در روز پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷ در محل بیمارستان شهید رجایی با حضور اساتید زیر برگزار گردید :

دکتر محمدرضا قوام نصیری ، رئیس انجمن

دکتر حسین فودازی ، دبیر انجمن

دکتر پیام آزاده ، دبیر علمی کنگره

دکتر طیبه طاهری پناه

دکتر حمیدرضا هاشمی فرد

دکتر علی یعقوبی جویباری

دکتر امیر انواری

دکتر مونا ملک زاده

دکتر شادی ظهوری نیا

دکتر فرشید اربابی

دکتر احمد رضا زاده مافی

دکتر هلاله خوشبخت