همایش یکروزه کاردیوانکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران و بیمارستان قلب شهید رجایی پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷ با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان برگزار می گردد .

برنامه

همایش یک روزه “کاردیوانکولوژی”

دبیر علمی: دکترثریا سلمانیان

دبیر اجرایی: دکترآذین علیزاده اصل

برگزارکننده: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

پنج شنبه  ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
ساعت موضوع سخنران
۸:۳۰-۸:۱۵ افتتاحیه دکتر محمدرضا قوام نصیری(رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران )

دکتر فریدون نوحی (رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی  )

دکتر ثریا سلمانیان (دبیر علمی برنامه )

هیئت رئیسه :   دکتر محمدرضا قوام نصیری(رادیو انکولوژی)،دکتر مجید ملکی(اینترونشنال کاردیولوژی)

دکتر حسین مدنی(رادیوانکولوژی)

۸:۴۵-۸:۳۰ عوارض قلبی، عروقی پرتو درمانی در بیماران مبتلا به سرطان دکتر هلاله خوشبخت (رادیوانکولوژی)
۹:۰۰-۸:۴۵ عوارض قلبی، عروقی شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان دکتر احمد رضا زاده مافی(رادیوانکولوژی)
۹:۱۵-۹:۰۰ مونیتورینگ و تشخیص عوارض قلبی(تصویربرداری، اکوکاردیوگرافی، بیومارکرها) دکتر آذین علیزاده اصل(فلوشیپ اکوکاردیولوژی)
۱۰:۳۰- ۹:۱۵ پانل : مونیتورینگ قلبی در بیمارانی که هرسپتین دریافت می کنند

گرداننده پانل :  دکتر مونا ملک زاده ( کاردیوانکولوژی)

اعضای پانل:  دکتر فرناز آموزگار هاشمی (رادیوانکولوژی)،دکتر مستانه صانعی(رادیوانکولوژی)،                                            دکتر آذین علیزاده اصل(فلوشیپ اکوکاردیولوژی)، دکتر صفا نجفی (خون و سرطان بالغین )

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
هیئت رئیسه :  دکتر منوچهر سرداری کرمانی(رادیوانکولوژی)، دکتر علیرضا نیکوفر (رادیوانکولوژی)
۱۱:۱۵-۱۱:۰۰ پیشگیری و درمان عوارض قلبی در درمان کانسر دکتر محمدرضا تابان(کاردیولوژی، فلوشیپ نارسایی قلب)
۱۱:۳۵-۱۱:۱۵ اصول ساخت داروهایBiologic  و Biosimilar دکتر آفرین شاهوردی ( نماینده شرکت رش)
۱۳:۰۰-۱۱:۳۵ پانل : درمان بیماران مبتلا به سرطان با سابقه بیماری قلبی

گرداننده  پانل : دکتر علی یعقوبی جویباری (رادیوانکولوژی)

اعضا پانل : دکتر پیام آزاده(رادیوانکولوژی) ،دکتر رباب انبیایی(رادیوانکولوژی)، دکتر حمید رضوانی(خون و سرطان بالغین)،                  دکتر بهرام محبی(کاردیولوژی)

۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ نماز و نهار

دبیر علمی

دکتر ثریا سلمانیان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیمارستان شهدای هفتم تیر

دبیر اجرایی

دکتر آذین علیزاده

بیمارستان قلب شهید رجائی

گروه های هدف

رادیوانکولوژی | تخصص
خون و سرطان بالغین *| فوق تخصص
بیماریهای قلب و عروق *| فوق تخصص
بیماریهای قلب و عروق *| تخصص
پرستاری *| دکترا
پرستاری *| کارشناسی
پزشکان عمومی *| دکترای حرفه ای
پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده *| دکترای حرفه ای
جراحی عمومی *| تخصص
جراحی عروق | فوق تخصص
جراحی قفسه صدری *| فوق تخصص
جراحی قلب و عروق *| فوق تخصص
بیماریهای داخلی *| تخصص
پزشکی هسته ای *| تخصص
رادیولوژی *| تخصص