همایش یکروزه تاز های سرطان پستان متاستاتیک در روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید و همکاران فعال در حوزه تشخیص و درمان سرطان در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید .