همزمان با برگزاری چهارمین کنگره سر و گردن توسط مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میلاد کارگاه کانتورینگ سرو گردن توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ کارگاه طراحی درمان سرطان های سر و گردن برگزار می گردد.

دریافت فایل ۱

دریافت فایل ۲

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید