همایش یکروزه تازه های سرطان پستان توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران با همکاری شرکت فایزر در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور در روز پنجشنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید و همکاران از رشته های مختلف برگزار گردید .