انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران طبق روال هرساله همزمان با برگزاری کنگره سالانه جامعه جراحان در سال انکولژی برنامه ای جداگانه برگز می نماید .

دبیر علمی : دکتر مونا ملک زاده

زمان سه شنبه ۱۸ و چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

تالار ۷ . سالن انکولوژی

برنامه روز اول
 روز اول سه شنبه  ۱۸  اردیبهشت ۹۷
ساعت موضوع سخنران
۸:۳۰-۸:۱۵ افتتاحیه و خیر مقدم دکتر محمدرضا قوام نصیری(رادیوانکولوژی)

رئیس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

نشست اول : سرطان های دستگاه گوارش فوقانی
هیئت رئیسه :  دکتر سید ضیاءا… حقی(جراح)، دکتر محمدرضا بدیعی ( جراح سرطان )، دکتر محمدرضا قوام نصیری ( رادیوانکولوژی)، دکتر سید رضا موسوی(جراح عروق)
۸:۴۵-۸:۳۰

Debate

شروع درمان سرطان معده با جراحی دکتر مجید صمصامی (جراح)
۹:۰۰- ۸:۴۵ شروع درمان سرطان معده با درمان های انکولوژیک غیر جراحی دکتر محمد علی برومند ( رادیوانکولوژی)
۹:۱۵-۹:۰۰ چالش : حذف جراحی در SCC مری بعد از کمورادیاسیون دکتر احسان کرباسی ( رادیوانکولوژی)
۱۰:۳۰-۹:۱۵ پانل : سرطان معده با متاستاز محدود و قابل جراحی

گرداننده : دکتر رهام سالک (رادیوانکولوژی)

اعضا:  دکتر محمد اسماعیل اکبری(جراح سرطان )، دکتر پیام آزاده (رادیوانکولوژی)،  دکتر هومن بهرامی ( رادیولوژی)، دکتر حمیدرضا میرزایی(رادیوانکولوژی)، دکتر حسین معیری ( جراح  )

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
هیئت رئیسه:دکتر رضا خدابخشی ( رادیوانکولوژی)، دکتر عزیز ا… عباسی (جراح)، دکتر بهرام مفید ( رادیوانکولوژی)
نشست دوم : سرطان ریه
۱۱:۱۵-۱۱:۰۰ تارگت تراپی  در کانسر ریه Non-Small Cell  دکتر هلاله خوشبخت ( رادیوانکولوژی)
۱۱:۳۰-۱۱:۱۵ Debate

نگاه به یک بیمار early Stage  و انتخاب بین جراحی و SBRT

دکتر سارا سمیعی (رادیوانکولوژی)
۱۱:۴۵-۱۱:۳۰ دکتر کامبیز شیخی ( جراح توراکس)
۱۳:۰۰-۱۱:۴۵ پانل: رویکرد به بیمار با نمای بالینی T3N1 در کانسر Non-Small Cell

گرداننده: دکتر افشین رخشا (رادیوانکولوژی)

اعضا:   دکتر مهرداد بخشایش کرم(رادیولوژی )، دکتر آرمان حسن زاده راد ( پزشکی هسته ای)،  دکتر ابوالقاسم دانشور (جراح توراکس)،  دکتر بابک سلیمی( خون و سرطان بالغین) ،دکتر بهگام شادمهر (جراح توراکس )، دکتر پدرام فدوی(رادیوانکولوژی)، دکتر شهرام ناصری ( رادیوانکولوژی)

روز اول سه شنبه  ۱۸  اردیبهشت ۹۷
ساعت موضوع سخنران
نشست سوم :  سرطان دستگاه گوارش تحتانی
هیئت رئیسه :  دکتر جلال الدین خوشنوس ( جراحی عروق) ، دکتر حسین مدنی ( رادیوانکولوژی)،                                                    دکتر حسین یحیی زاده ( رادیو انکولوژی)
۱۴:۱۵-۱۴:۰۰ نئو اجوانت کموتراپی در کانسر رکتوم دکتر محمد درچین ( رادیوانکولوژی)
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵ چالش :

حذف کموتراپی اجوانت در سرطان رکتوم بعد از نئوادجوانت کمورادیوتراپی

دکتر علی اخوان ( رادیوانکولوژی)
۱۴:۴۵-۱۴:۳۰ چالش :

حذف جراحی در سرطان رکتوم بعد از نئوادجوانت کمورادیوتراپی

دکتر منصور انصاری (رادیوانکولوژی)
۱۶:۰۰- ۱۴:۴۵ پانل : عود سرطان رکتوم  

گرداننده : دکتر پیمان حداد (رادیوانکولوژی)

اعضا: دکتر حجت ا… شهبازیان ( رادیوانکولوژی) ،  دکتر رضا شاه سیاه  ( پاتولوژی) ، دکتر افسانه علی خاصی ( رادیولوژی)،                  دکتر فرشید فرهان ( رادیوانکولوژی) ، دکتر امیر کشوری (جراح کولورکتال) ، دکتر علیرضا کاظمینی (جراح)

برنامه روز دوم
روز دوم چهارشنبه ۱۹  اردیبهشت ۹۷
ساعت موضوع سخنران
نشست اول : سرطان های سر و گردن
هیئت رئیسه : دکتر منوچهر سرداری کرمانی(رادیوانکولوژی)، دکتر ابراهیم کریمی(جراح سرو گردن ) ، دکتر مسعود کاظمی
۸:۳۰-۸:۱۵ Debate

موافق و مخالف

جراحی در SCC سر و گردن پیشرفته ولی قابل جراحی دکتر رضا بدیعی (جراح سر و گردن )
۸:۴۵-۸:۳۰ Definitive chemo RT در SCC سر و گردن پیشرفته ولی قابل جراحی دکتر پگاه گرجی بیانی ( رادیوانکولوژی)
۱۰:۳۰-۸:۴۵ پانل : درمان های غدد لنفاوی گردن در بدخیمی های زبان

استزیونوروبلاستوما تومورهای حفره بینی

گرداننده : دکتر حمید سعیدی ساعدی ( رادیوانکولوژی)

اعضا:دکتر هادی صمیمی(جراح سرو گردن )،  دکتر مرتضی صانعی( رادیولوژی) ، دکتر احمد عامری ( رادیوانکولوژی) ،  دکتر ابراهیم کریمی( جراح سرو گردن ) ، دکتر علی کاظمیان ( رادیوانکولوژی) ، دکتر فرزاد یزدانی (پاتولوژی)

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
نشست دوم : سارکوم
هیئت رئیسه :دکتر مینا تجویدی(رادیوانکولوژی)، دکتر امیر محمد عارف پور ( رادیوانکولوژی) ، دکتر محمد مظفر (جراح)
۱۱:۱۰-۱۱:۰۰

Debate

بحث در موافقت و مخالفت

نئوادجوانت کموتراپی در سارکوم دکتر امیر انواری ( رادیوانکولوژی)
۱۱:۲۰-۱۱:۱۰ نئوادجوانت رادیوتراپی در سارکوم دکتر آنیا جعفری ( رادیوانکولوژی)
۱۱:۳۰-۱۱:۲۰ نئو ادجوانت کمورادیوتراپی در سارکوم دکتر مونا جودی (رادیوانکولوژی)
۱۳:۰۰-۱۱:۳۰ پانل: تصمیم گیری چند تخصصی برای درمان سارکوم رتروپریتوان و سارکوم اندام

گرداننده: دکتر ابراهیم عصمتی( رادیوانکولوژی)

اعضا:  دکتر ابوالفضل افشار فرد ( جراح عروق ) ،  دکتر خدامراد جمشیدی ( ارتوپدی) ، دکتر علی حسامی (پاتولوژی) ،  دکتر فرهاد سمیعی ( رادیوانکولوژی)، دکتر محمدشیرخدا (جراح سرطان )، دکتر شهریار شهریاریان ( رادیولوژی)، دکترمحمد فتوحی(رادیوانکولوژی)

نشست سوم : سرطان های زنان
هیئت رئیسه : دکتر فرناز آموزگار هاشمی ( رادیوانکولوژی)، دکتر میترا مدرس گیلانی ( جراح سرطان های زنان ) ،  دکتر سیمین همتی (رادیوانکولوژی)
۱۴:۴۰- ۱۴:۱۵ چالش : نئوادجوانت کموتراپی در سرطان سرویکس دکتر بی تا کلاغچی(رادیوانکولوژی)
۱۵:۰۰- ۱۴:۴۰ Debate

بحث در موافقت و مخالفت

موافقت با اجوانت هیسترکتومی بعد از کمورادیوتراپی سرطان سرویکس دکتر فرح فرزانه ( جراح سرطان های زنان )
۱۵:۲۰-۱۵:۰۰ مخالفت با اجوانت هیسترکتومی بعد از کمو رادیوتراپی سرطان سرویکس دکتر ساره حسینی ( رادیوانکولوژی)
۱۶:۳۰- ۱۵:۲۰ پانل : درمان کارسینوم آندومتر stage III

گرداننده : دکتر فاطمه همایی ( رادیوانکولوژی)

اعضا :  دکتر نادره بهتاش (جراح سرطان های زنان) ، دکتر حمید حقیقت خواه (رادیولوژی) ،  دکتر میترا رفیع زاده ( پاتولوژی) ،  دکتر ثریا سلمانیان ( رادیوانکولوژی)،  دکتر ملیحه عرب ( جراح سرطان های زنان) ، دکتر سید مرتضی طباطبائی فر ( رادیوانکولوژی) ،  دکتر اعظم السادات موسوی (  جراح سرطان های زنان )