تعریف کمیته برنامه ریزی علمی:

کمیته برنامه ریزی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، نهادی است علمی که در قالب اهداف و موضوعات تنظیم شده فعالیت می نماید و مسئول برنامه ریزی کلیه فعالیت های علمی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران بوده و مصوبات آن به هیئت مدیره ی انجمن ارائه می شود تا در صورت تایید علمی شود.

 • تنظیم تقویم سالیانه ی همایش ها، سمپوزیوم ها و کارگاه های سالیانه انجمن
 • تعیین موضوعات مورد بحث و سخنرانان برای همایش ها، سمپوزیوم ها و کارگاه های انجمن با مشورت این کمیته
 • نظارت بر مطالب و موضوعات کتاب ها و نشریاتی که با حمایت انجمن چاپ و منتشر می شود
 • تعیین عناوین مورد بحث و سخنرانان جهت برنامه های رسانه ای انجمن رادیوتراپی در تهران و شهرستانها
 • تدوین و نشر مطالب علمی و تبلیغی انجمن رادیوتراپی در مطبوعات
 • نظارت بر مطالب علمی سایت فارسی و انگلیسی
 • برگزاری جلسات اعضای کمیته به صورت منظم هر دو هفته یکبار
 • شرح وظایف کمیته در جلسات تشکیل شده مشخص می شود و شرح وظایف به صورت مشخص از ابتدا برای اعضا مشخص نمی شود.
 • ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی و آموزشی دستیاران و متخصصان و اساتید کشور
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی انجمن از فعالیت های علمی- آموزشی اعضای انجمن
 • سازماندهی و تعمیق فعالیت های علمی اعضای انجمن
 • افزایش آگاهی عمومی نسبت به رشته رادیوتراپی انکولوژی
 • افزایش بهره وری آموزشی و علمی در برنامه های آموزشی انجمن

اعضای کمیته به پیشنهاد مسئول کمیته و با تایید هیئت مدیره به تعداد حداکثر ۷ نفر مشخص می شوند.

مدت فعالیت کمیته تا زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره می باشد.

چهارچوب کار کمیته قوانین و مقررات انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران می باشد.

مسئول کمیته : دکتر ابراهیم عصمتی

دکتر سمیرا ازقندی
دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
دکتر پرستو حاجیان
دکترابراهیم  عصمتی
دکتر محمد فتوحی
دکتر شقایق کامیان
دکترمرضیه لشکری
دکتر افسانه مداح
دکتر حمیدرضا میرزایی
دکتر علی یعقوبی جویباری

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی علمی در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی در روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶