اعضا

دکتر حمیدرضا دهقان منشادی 

مسئول کمیته 

دکتر یحیی زاده

دکتر حمیدرضا میرزایی

دکتر سید مرتضی طباطبایی فر

دکتر علیرضا نیکوفر

دکتر سعید کریم خانی

دکتر حسین فودازی

دکتر هادی مولانا 

دکتر احمد عامری 

صورت جلسات

[vip-members]

جلسه دوم کمیته رادیوتراپی ۹۳/۱۰/۴

جلسه دوم کمیته رادیوتراپی انجمن کلینیکال انکولوژی روز پنجشنبه ۹۳/۱۰/۴ باحضور آقایان  دکتر دهقان، دکتر کریم خانی ، دکتر طباطبایی فر ، دکتر نیکوفر، دکتر عقیلی ، دکتر عامری ، دکتر مولانا ، دکترمیرزایی ، دکتر خدابخشی برگزارگردید : براساس مصوبه این کمیته اطلاعات کلی مربوط به مراکز رادیوتراپی کشور به جهت تبیین برنامه کشوری ۱۰ ساله در اختیار وزارت بهداشت قرارگرفته و همکاری در جهت  تعیین سطح بندی های مراکز و ارتقاء آتیه این مراکز ادامه  خواهد یافت .

در این جلسه مقرر گردید آقای دکتر طباطبایی فر با بکارگیری یکی از نیروهای جوان انجمن ، نسبت به تکمیل اطلاعات موجود درمراکز رادیوتراپی سراسر کشور اقدام نمایند.در این جلسه هم چنین در خصوص نحوه تماس با شرکت های فراهم کننده تجهیزات پزشکی هم بحث شد و مقرر گردید که کمیته رادیوتراپی انجمن با هماهنگی هیئت مدیره انجمن نسبت به هماهنگی دربرگزاری جلسات مشترک با شرکت های تجهیزات پزشکی اعم از مورد دستگاه های شتاب دهنده ، خطی ، براکی تراپی ، IORT ، دوزیمتری و … برگزار گردد و ضمن پیگیری تعهدات آن ها در زمینه ارائه خدمات ، کنترل و پیگیری اطلاعات لازم در خصوص دستگاه ها و تجهیزات موجود و قابل عرضه آنان اضافه گردد.

[/vip-members]