هدف:

برقراری ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نهاد ها، ارگان ها و سازمان های مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی خارج از کشور در راستای تحقق اهداف انجمن.

 • فراهم آوردن زمینه ایجاد روابط علمی و آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه علمی و اطلاع رسانی پزشکی.
 • تعیین خط مشی همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، علمی خارج از کشور به منظور دسترسی کشور به اطلاعات مورد نیاز و اطلاع رسانی پزشکی، و فراهم نمودن امکانات جهت بازدید متقابل از مراکز علمی و پژوهشی یکدیگر.
 • نقطه تماس اتحادیه ها، اجلاس ها، مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی فعال در این حوزه(به عنوان نماینده).
 • برنامه ریزی درزمینه برگزاری جلسات مربوط به نمایشگاه ها و کنفرانس های خارجی درارتباط با وظایف ذیربط، طبق دستور مقام مافوق.
 • تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت درزمینه های فوق
 • جمع آوری اطلاعات لازم راجع به مشخصات و فعالیت های استادان دانشگاه ها
 • برقراری ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت تشویق و حمایت از انجمن های علمی
 • تهیه مقدمات اعزام اعضای هیئت علمی به خارج جهت استفاده از بورس یا مطالعه و یا شرکت در کنفرانس ها
 • ایجاد ارتباط با موسسات دولتی که درجلسات علمی خود نیاز به همکاری اعضای هیئت علمی دارند
 • نظارت در امر برگزاری و تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی
 • همکاری در انجام امور مربوط به تشکیل و اداره کلاس های بازآموزی برای اعضای هیئت علمی
 • همکاری در برقراری رابطه با انجمن های اساتید به منظور استفاده از نیروی انجمن
 • بررسی تفاهم نامه ها و پی گیری مصوبات دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل
 • بررسی و امکان سنجی جذب دانشجویان خارجی در رشته های دارای تحصیلات تکمیلی به منظور ایجاد ارتباط با مراکز دانشگاهی معتبر جهان
 • تهیه پیش نویس نحوه پذیرش دانشجویان خارجی به تفکیک مراکز آموزشی
 • تهیه کاتالوگ راهنمای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به چهار زبان: فارسی، انگلیسی، عربی، روسی و آذری

اعضا

دکتر گودرز مزدایی

مسئول کمیته

دکتر مونا ملک زاده

دبیر کمیته

دکتر کاظم انوری 

دکتر احمد رضا امیران 

دکتر مائده برهمن 

دکتر سمیه بریهی 

دکتر علی تقی زاده کرمانی

دکتر ساره حسینی 

دکتر رضا خدابخشی 

دکتر هلاله خوشبخت 

دکتر محمد دورچین 

دکتر سودابه شهید ثالث

دکتر محبوبه صادقی 

دکتر امیر محمد عارف پور 

دکتر مصطفی فرزین 

دکتر میترا قالیبافیان

دکتر پگاه گرجی بیانی 

دکتر فاطمه محمدیان 

دکتر لیلا مودب شعار 

دکتر یاشا مخدومی 

دکتر احمد رضا زاده مافی

دکتر علیرضا نیکوفر 

دکتر فاطمه همایی

دکتر سید حسین یحیی زاده