هدف:

برقراری ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نهاد ها، ارگان ها و سازمان های مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی خارج از کشور در راستای تحقق اهداف انجمن.

وظایف

 • فراهم آوردن زمینه ایجاد روابط علمی و آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه علمی و اطلاع رسانی پزشکی.
 • تعیین خط مشی همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، علمی خارج از کشور به منظور دسترسی کشور به اطلاعات مورد نیاز و اطلاع رسانی پزشکی، و فراهم نمودن امکانات جهت بازدید متقابل از مراکز علمی و پژوهشی یکدیگر.
 • نقطه تماس اتحادیه ها، اجلاس ها، مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی فعال در این حوزه(به عنوان نماینده).
 • برنامه ریزی درزمینه برگزاری جلسات مربوط به نمایشگاه ها و کنفرانس های خارجی درارتباط با وظایف ذیربط، طبق دستور مقام مافوق.
 • تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت درزمینه های فوق

شرح وظایف گروه همکاری های علمی و روابط بین الملل نیز به قرار زیر است

 • جمع آوری اطلاعات لازم راجع به مشخصات و فعالیت های استادان دانشگاه ها
 • برقراری ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت تشویق و حمایت از انجمن های علمی
 • تهیه مقدمات اعزام اعضای هیئت علمی به خارج جهت استفاده از بورس یا مطالعه و یا شرکت در کنفرانس ها
 • ایجاد ارتباط با موسسات دولتی که درجلسات علمی خود نیاز به همکاری اعضای هیئت علمی دارند
 • نظارت در امر برگزاری و تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی
 • همکاری در انجام امور مربوط به تشکیل و اداره کلاس های بازآموزی برای اعضای هیئت علمی
 • همکاری در برقراری رابطه با انجمن های اساتید به منظور استفاده از نیروی انجمن

برنامه زمان بندی فعالیت های دفتر همکاری علمی و بین المللی :

بررسی تفاهم نامه ها و پی گیری مصوبات دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل

بررسی و امکان سنجی جذب دانشجویان خارجی در رشته های دارای تحصیلات تکمیلی به منظور ایجاد ارتباط با مراکز دانشگاهی معتبر جهان

تهیه پیش نویس نحوه پذیرش دانشجویان خارجی به تفکیک مراکز آموزشی

تهیه کاتالوگ راهنمای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به چهار زبان: فارسی، انگلیسی، عربی، روسی و آذری