کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته برنامه ریزی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، نهادی است علمی که در قالب اهداف و موضوعات تنظیم شده فعالیت می نماید و مسئول برنامه ریزی کلیه فعالیت های علمی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران بوده و مصوبات آن به هیئت مدیره ی انجمن ارائه می شود تا در صورت تایید علمی شود.

 • تنظیم تقویم سالیانه ی همایش ها، سمپوزیوم ها و کارگاه های سالیانه انجمن
 • تعیین موضوعات مورد بحث و سخنرانان برای همایش ها، سمپوزیوم ها و کارگاه های انجمن با مشورت این کمیته
 • نظارت بر مطالب و موضوعات کتاب ها و نشریاتی که با حمایت انجمن چاپ و منتشر می شود
 • تعیین عناوین مورد بحث و سخنرانان جهت برنامه های رسانه ای انجمن رادیوتراپی در تهران و شهرستانها
 • تدوین و نشر مطالب علمی و تبلیغی انجمن رادیوتراپی در مطبوعات
 • نظارت بر مطالب علمی سایت فارسی و انگلیسی
 • برگزاری جلسات اعضای کمیته به صورت منظم هر دو هفته یکبار
 • شرح وظایف کمیته در جلسات تشکیل شده مشخص می شود و شرح وظایف به صورت مشخص از ابتدا برای اعضا مشخص نمی شود.
 • ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی و آموزشی دستیاران و متخصصان و اساتید کشور
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی انجمن از فعالیت های علمی- آموزشی اعضای انجمن
 • سازماندهی و تعمیق فعالیت های علمی اعضای انجمن
 • افزایش آگاهی عمومی نسبت به رشته رادیوتراپی انکولوژی
 • افزایش بهره وری آموزشی و علمی در برنامه های آموزشی انجمن

اعضای کمیته به پیشنهاد مسئول کمیته و با تایید هیئت مدیره به تعداد حداکثر ۷ نفر مشخص می شوند.

مدت فعالیت کمیته تا زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره می باشد.

چهارچوب کار کمیته قوانین و مقررات انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران می باشد.

اعضا

دکتر ابراهیم عصمتی

عضو هیئت علمی داشنگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان امام خمینی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان امام حسین(ع)

دکتر افسانه مداح صفائی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر محمد فتوحی

بیمارستان بعثت نیروی هوایی

 

دکتر مرضیه لشگری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان امام خمینی (ره)

سرطان معده و کولورکتال، شای
به گزارش خبرنگار تندرست نیوز، مهدى عقيلى در نشست خبری دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی و دوازدهمین کن...
آذر ۲۸, ۱۳۹۶ بیشتر بدانید
به گزارش خبرنگار تندرست نیوز، محمدرضا قوام‌نصيرى در نشست خبری دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی و دوا...
آذر ۲۸, ۱۳۹۶ بیشتر بدانید
همایش تازه های ایمونوانکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی با همکاری شرکت رش در محل هتل استقلال سالن یاس در
دی ۲۰, ۱۳۹۶ بیشتر بدانید