اهداف کمیته

 

           تسهیل برگزاری طرح های چند مرکزی مرتبط با رشته درسطح کشور

      وظیفه این گروه هماهنگی دربرگزاری طرح های چند مرکزی مرتبط با رشته در سطح کشور است و درموارد خاص خود می تواند نقش اجرایی هم داشته باشد 

          ارائه طرح های ملی حوزه سرطان به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی

         ترغیب همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با رشته

    مقرر شد از طرف گروه پژوهشی انجمن نامه ای تنظیم شده و جهت جلب همکاری به مراکز تحقیقاتی ارسال گردد

اعضای کمیته

دکتر پیمان حداد: مسئول کمیته

دکتر کاظم انوری 

دکتر پدرام فدوی

دکتر کامبیز نوین 

دکتر شیوا مقدم 

دکتر مرضیه لشگری

دکتر مصطفی فرزین 

دکتر احمد عامری 

صورت جلسه کمیته

اولین جلسه گروه پژوهشی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در تاریخ  ۱۹/۳/۹۴ با حضور ۵ تن از اعضا برگزار شد و موارد زیر مطرح گردید 

 

 • ابتدا اعضای گروه شامل : دکتر پیمان حداد ، دکتر انوری، دکتر فدوی ، دکتر نوین ، دکتر مقدم ، دکتر لشکری ، دکتر فرزین ، دکتر عامری ، که توسط آقای دکتر حداد تعیین شده اند ؛ معرفی گردیدند

   

  اهداف این گروه بدین صورت مطرح و مورد تایید قرارگرفت 

   

         هدف اصلی : تسهیل برگزاری طرح های چند مرکزی مرتبط با رشته درسطح کشور

        وظیفه این گروه هماهنگی دربرگزاری طرح های چند مرکزی مرتبط با رشته در سطح کشور است و درموارد خاص خود می تواند نقش اجرایی هم داشته باشد 

            ارائه طرح های ملی حوزه سرطان به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی

           ترغیب همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با رشته

        مقرر شد از طرف گروه پژوهشی انجمن نامه ای تنظیم شده و جهت جلب همکاری به مراکز تحقیقاتی ارسال گردد

   

   

 • درخصوص نحوه تایید اخلاقی طرح های پژوهشی و نیاز به تشکیل کمیته اخلاق صحبت شد.چنین مقرر شد که فعلا ضرورتی برای پیگیری تشکیل کمیته اخلاق درانجمن نمی باشد

   

  دراین جلسه همچنین درخصوص تغییر اسم این گروه ازکمیته پژوهشی به گروه پژوهشی تصمیم گیری شد 

   

  اصطلاح مخفف ISRORG برای این گروه مطرح و تایید گردید

   

  در اولین جلسه پیش پروپزال طرح تحقیقاتی ” کارآزمایی بالینی تصادفی جهت بررسی اثربخشی داروی ابیتنت درکنترل تهوع و استفراغ ناشی از رژیم های شیمی درمانی با تهوع زایی متوسط “مطرح و موافقت اصولی انجام شد تا مراحل ارائه پروپزال نهایی و تصویب نهایی و اجرای آن انجام شود 

   

   

   

  قرارشد ایمیل مجزایی برای گروه تشکیل شود و صفحه جدا درسایت به گروه پژوهشی اختصاص داده شود 

   

  مقرر شد جلسات این گروه ماهانه تشکیل شوند و تاریخ جلسه بعدی ۳۰/۴/۹۴ تعیین شد.

   

   

  اسامی حاضرین :

            دکتر پیمان حداد

           دکتر احمد عامری

            دکتر مرضیه لشگری

           دکتر شیوا مقدم

            دکتر کامبیز نوین