اعضا

دکتر کاظم انوری
دکتر سمیرا ازقندی
دکتر سمیه بریهی
دکتر مائده برهمن
دکتر محمدرضا برزگر
دکتر پرستو حاجیان
دکتر پیمان حداد
دکتر نزهت خانجانی
دکتر هلاله خوشبخت احمدی
دکتر ملیحه دیانی
دکتر محمد درچین
دکتر فرزین دهسرا
دکتر سودابه شهیدثالث
دکتر امین شفی زاد
دکتر طیبه طاهری پناه
دکتر احمد عامری
دکتر شقایق کامیان
دکتر مرضیه لشکری
دکتر لیلا مودب شعار
دکتر فاطمه محمدیان
دکتر احمد مافی
دکتر شیوا مقدم
دکتر هدی مهدوی
دکتر مونا ملک زاده
دکتر غلامحسین نوفرستی

دکتر کامبیز نوین

صورت جلسات

اولین جلسه گروه پژوهشی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در تاریخ  ۱۹/۳/۹۴ با حضور ۵ تن از اعضا برگزار شد و موارد زیر مطرح گردید :

 • ابتدا اعضای گروه شامل : دکتر پیمان حداد ، دکتر انوری، دکتر فدوی ، دکتر نوین ، دکتر مقدم ، دکتر لشکری ، دکتر فرزین ، دکتر عامری ، که توسط آقای دکتر حداد تعیین شده اند ؛ معرفی گردیدند.

 

 • اهداف این گروه بدین صورت مطرح و مورد تایید قرارگرفت :

–          هدف اصلی : تسهیل برگزاری طرح های چند مرکزی مرتبط با رشته درسطح کشور

ü      وظیفه این گروه هماهنگی دربرگزاری طرح های چند مرکزی مرتبط با رشته در سطح کشور است و درموارد خاص خود می تواند نقش اجرایی هم داشته باشد .

–          ارائه طرح های ملی حوزه سرطان به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی

–          ترغیب همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با رشته

ü      مقرر شد از طرف گروه پژوهشی انجمن نامه ای تنظیم شده و جهت جلب همکاری به مراکز تحقیقاتی ارسال گردد.

 

 • درخصوص نحوه تایید اخلاقی طرح های پژوهشی و نیاز به تشکیل کمیته اخلاق صحبت شد.چنین مقرر شد که فعلا ضرورتی برای پیگیری تشکیل کمیته اخلاق درانجمن نمی باشد .

 

 • دراین جلسه همچنین درخصوص تغییر اسم این گروه ازکمیته پژوهشی به گروه پژوهشی تصمیم گیری شد .

اصطلاح مخفف ISRORG برای این گروه مطرح و تایید گردید .

 

 • در اولین جلسه پیش پروپزال طرح تحقیقاتی ” کارآزمایی بالینی تصادفی جهت بررسی اثربخشی داروی ابیتنت درکنترل تهوع و استفراغ ناشی از رژیم های شیمی درمانی با تهوع زایی متوسط “مطرح و موافقت اصولی انجام شد تا مراحل ارائه پروپزال نهایی و تصویب نهایی و اجرای آن انجام شود .

 

 • قرارشد ایمیل مجزایی برای گروه تشکیل شود و صفحه جدا درسایت به گروه پژوهشی اختصاص داده شود .

 

 • مقرر شد جلسات این گروه ماهانه تشکیل شوند و تاریخ جلسه بعدی ۳۰/۴/۹۴ تعیین شد.

 

اسامی حاضرین :

–          دکتر پیمان حداد

–          دکتر احمد عامری

–          دکتر مرضیه لشگری

–          دکتر شیوا مقدم

–          دکتر کامبیز نوین

دومین جلسه گروه پژوهشی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران روزسه شنبه ۳۰ تیر ماه ۹۴ ساعت ۱۲ درمحل انجمن برگزار شد و موارد زیر مطرح گردید:

 

 • درخصوص برگزاری اولین جلسه تومور بورد نوروانکولوژی توسط مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان، انجمن  ضایعات مغزی نخاعی با همکاریNOSC صحبت شد و درخواست همکاری ISRORG در اولین تومور بورد مطرح گردید. مقرر شد در صورت موافقت، ISRORG به لیست مراکز همکار این تومور بورد اضافه شود.

 • روند آماده سازی پروپوزال مربوط به طرح تحقیقاتی” کارآزمایی بالینی تصادفی جهت بررسی اثربخشی داروی ابیتنت درکنترل تهوع و استفراغ ناشی از رژیم های شیمی درمانی با تهوع زایی متوسط ” تا نیمه انجام شده و طرح ازنظر متودولوژی به بررسی بیشتر نیاز دارد و قرار است باآقای دکتر یاسری متخصص آمار بررسی شود. مقررشد پس از آماده سازی نهایی پروپوزال ، با توجه به چنددانشگاهی بودن این طرح (همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان، و دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) ؛ ابتدا درهریک از مراکز فوق طرح مصوب شده و سپس به شبکه ملی تحقیقات سرطان ارائه گردد.

 • مقررشد صفحه ای با پسورد مجزا برای گروه ISRORG فراهم گردد و دکتر مقدم بعنوان مسئول نظارت این صفحه تعیین شدند.

 • طرح ملی مربوط به رادیوتراپی درکانسر معده که با همکاری مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان با مرکز تحقیقات هماتولوژی و… دردست آماده سازی است، مطرح شد. دراین طرح کل بیماران کانسر معده اعم از کاردیا و نان کاردیا جهت دریافت درمان نئواجوانت به ۲گروه ، راندومایز خواهند شد شامل :

  ۱-کموتراپی NA –> جراحی —> کموتراپی اجوانت

  ۲- کموتراپی –> کموردییشن –> جراحی  —> کموتراپی اجوانت

  End point اولیه: ۲ypfs

  قرار شد گروه پژوهشی انجمن دراین طرح همکاری های لازم راانجام دهند.

 • مقررشد درصورت غیبت بیش از ۳ جلسه متوالی، اعضا از کمیته پژوهشی حذف خواهند شد.

 • جلسه بعدی سه شنبه ۱۴ مهرماه ۹۴ برگزار خواهد شد.

  اسامی حاضرین :

 

 • دکتر پیمان حداد

 • دکتر احمد عامری

 • دکتر مرضیه لشگری

 • دکتر شیوا مقدم

 • دکتر کامبیز نوین

 • دکتر مصطفی فرزین

   

جلسه سوم گروه پژوهشی انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران درتاریخ ۱۴/۷/۹۴ با حضور ۴ تن از اعضا تشکیل شد.

 • در ابتدا آقای دکتر حداد در خصوص برآیند سفر به ESMO  گزارشی ارائه دادند.

  برطبق گزارشات ؛ Esmo  نیز نقش مدولاتور و هماهنگی پروژه های تحقیقاتی را داشته و خود انجام دهنده پژوهش نیست. اما در خصوص موارد زیر توافقاتی با اعضای ESMO صورت گرفته :

 • برگزاری یک کارگاه انجام پژوهش درسطح بین المللی درایران توسط آقای Doyal .

  درخصوص امکان reprint مقالات ESMO درنشریه انجمن RRO ( مقالات مربوط به گایدلاین ها و Practice Changing  ها ) صحبت هایی انجام شد، ۲ نفر از اعضای فعال ESMO  درخواست نشریه ی مبنی برارائه کمک در قالب ادیتوریال برد پذیرفتند و قرار شد که زحمت پیگیری ها و مکاتبات را جناب دکتر حداد تقبل فرمایند.

 • درخصوص پیگیری طرح ابیتانت، قرار شد دکتر نوین پیشرفت کار را دنبال نمایند.

 • عنوان شد که مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان به ریاست آقای دکتر حداد آمادگی تصویب طرح های تحقیقاتی همکاران را دارد قرار شد اعضا درخصوص ایده های جدید طرح های پراگماتیک برای اجرای پروژه های مولتی سنترال فکر کنند.

 • جلسه بعدی گروه ISRORG  در روز دوم دهمین کنگره کلینیکال انکولوژی در شهر شیراز مورخ ۲۱/۸/۹۴ درمحل کنگره برگزار خواهد شد.