همایش یکروزه سرطان پستان در روز پنجشجنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ با حضور جمعی از اساتید مرتبط به درمان سرطان توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در محل هتل پارسیان برگزار گردید .

دکتر پدارم فدوی

متخصص رادیوانکولوژی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران