برگزاری دومین همایش سالانه انجمن و دوازدهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی ۲۲ لغایت ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶  همزمان با کنگره پرستاری و کارسناسان رادیوتراپی با حضور جمعی از اساتید و سخنرانان از مراکز علمی معتبر جهان

همزمان با برگزاری کارگاه  با حضور مدرسین از ESTRO

اطلاعات بیشتر در سایت