همایش تازه های ایمونوانکولوژی

در روز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان در محل هتل استقلال تهران برگزار می گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تماس حاصل فرمائید .

 

دکتر علی یعقوبی جویباری 

عضو هیئت علمی داشنگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان امام حسین (ع)