,

همایش برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی

همایش یکروزه برخورد با عوارض خونی و متابولیک شیمی درمانی در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور پنج شنبه  ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ ساعت موضوع سخنران ۸:۴۵-۹ افتتاحیه   هیئت رئیسه : دکتر حسین فودازی…
, ,

گراند راند سرطان کولورکتال

  جلسه گراند راند سرطان کولورکتال در روز پنجشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۷ با امتیاز بازآموزی برای متخصصین رادیوانکولوژی در محل هتل پارسیان اوین سالن کوه نور ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایذان برگزار می گردد . دبیر بر…