photo_2018-02-24_13-33-35

همایش یکروزه ایمونوانکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران با همکاری شرکت رش در روز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در محل هتل استقلال سالن یاس با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان با حضور جمعی از اساتید و پیشکسوتان و با همکاری علمی انجمن ایمونولوژی برگزار گردید .

گروه های هدف دارای امتیاز : متخصصین رادیوانکولوژی، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی(اطفال و بزرگسالان)، فوق تخصص خون و سرطان بالغین،جراح عمومی، گوش و حلق و بینی،جراحی مغز و اعصاب،ارولوژی،زنان و زایمان،بیماری های پوست،رادیولوژی،آسیب شناسی،ایمنی شناسی،بیماری های ریه(فوق تخصص)،پزشکان عمومی

photo_2018-01-23_13-07-31

دکتر علی یعقوبی جویباری

عضو هیئت علمی داشنگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پنج شنبه  ۳ اسفند ۱۳۹۶
ساعت موضوع سخنران
۸:۴۰-۸:۳۰ افتتاحیه
هیئت رئیسه :  دکتر فاطمه اصفهانی ، دکتر سعید الماسی ، دکتر فاضل شکری ،دکتر محمود عابد مقدم ،دکتر محمدرضا قوام نصیری ،دکترمحمد وجگانی
۹:۱۰-۸:۴۰ واکسن دندریتیک سل دکتر سید محمد موذنی ( ایمونولوژی )
۹:۳۰-۹:۱۰ ایمونوتراپی در سرطان دکتر جمشید حاجتی ( ایمونولوژی)
۹:۵۰-۹:۳۰ استفاده از داروهای ایمونوتراپی در ترکیب با رادیوتراپی دکتر پدرام فدوی (رادیوانکولوژی)
۱۰:۱۰-۹:۵۰  چرا تومورهایHigh – MSI  کولون ایمونوژنیک هستند ؟ دکتر جمشید انصاری (رادیوانکولوژی)
۱۰:۳۰-۱۰:۱۰ تازه های ایمونوانکولوژی در ملانوم دکتر  محمد فتوحی(رادیوانکولوژی)
۱۱:۰۰- ۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
هیئت رئیسه : دکتر رضا خدابخشی،دکترمحمدعلی شکر گزار، دکترمستانه صانعی، دکترعبدا… فضل علیزاده ، دکترامیر موسوی نسب                                    
۱۱:۲۰-۱۱:۰۰ جایگاه ایمونوتراپی در سرطان مثانه دکتر رضا اقدام ضمیری(رادیوانکولوژی)
۱۱:۴۰ – ۱۱:۲۰ تازه های ایمونوانکوژی در سرطان ریه دکتر علی یعقوبی جویباری(رادیوانکولوژی)
۱۲:۰۰- ۱۱:۴۰ اساس توسعه داروهای بیوسیمیلار دکتر آفرین شاهوردی (پزشک عمومی)

 

۱۲:۱۵-۱۲:۰۰ درمان های ایمونوانکولوژی در سرطان های نازوفارنکس دکتر پرستو حاجیان (رادیوانکولوژی)
۱۳:۳۰-۱۲:۱۵ پانل : جایگاه ایمونوتراپی در سرطان (پرسش و پاسخ )

گرداننده : دکتر فرشید فرهان (رادیوانکولوژی)

اعضا : دکتر پیام آزاده ، دکتر مسعود ایروانی ، دکتر عباس رضایی، دکتر کامران علی مقدم،دکتر علی مطلق  

۱۴:۳۰-۱۳:۳۰ نماز و نهار