photo_2018-02-24_13-33-35

همایش یکروزه ایمونوانکولوژی توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران با همکاری شرکت رش در روز پنجشنبه 3 اسفند ماه 1396 در محل هتل استقلال سالن یاس با امتیاز بازآموزی و ثبت نام رایگان با حضور جمعی از اساتید و پیشکسوتان و با همکاری علمی انجمن ایمونولوژی برگزار گردید .

گروه های هدف دارای امتیاز : متخصصین رادیوانکولوژی، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی(اطفال و بزرگسالان)، فوق تخصص خون و سرطان بالغین،جراح عمومی، گوش و حلق و بینی،جراحی مغز و اعصاب،ارولوژی،زنان و زایمان،بیماری های پوست،رادیولوژی،آسیب شناسی،ایمنی شناسی،بیماری های ریه(فوق تخصص)،پزشکان عمومی

photo_2018-01-23_13-07-31

دکتر علی یعقوبی جویباری

عضو هیئت علمی داشنگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پنج شنبه  3 اسفند 1396
ساعت موضوع سخنران
8:40-8:30 افتتاحیه
هیئت رئیسه :  دکتر فاطمه اصفهانی ، دکتر سعید الماسی ، دکتر فاضل شکری ،دکتر محمود عابد مقدم ،دکتر محمدرضا قوام نصیری ،دکترمحمد وجگانی
9:10-8:40 واکسن دندریتیک سل دکتر سید محمد موذنی ( ایمونولوژی )
9:30-9:10 ایمونوتراپی در سرطان دکتر جمشید حاجتی ( ایمونولوژی)
9:50-9:30 استفاده از داروهای ایمونوتراپی در ترکیب با رادیوتراپی دکتر پدرام فدوی (رادیوانکولوژی)
10:10-9:50  چرا تومورهایHigh – MSI  کولون ایمونوژنیک هستند ؟ دکتر جمشید انصاری (رادیوانکولوژی)
10:30-10:10 تازه های ایمونوانکولوژی در ملانوم دکتر  محمد فتوحی(رادیوانکولوژی)
11:00- 10:30 استراحت و پذیرایی
هیئت رئیسه : دکتر رضا خدابخشی،دکترمحمدعلی شکر گزار، دکترمستانه صانعی، دکترعبدا… فضل علیزاده ، دکترامیر موسوی نسب                                    
11:20-11:00 جایگاه ایمونوتراپی در سرطان مثانه دکتر رضا اقدام ضمیری(رادیوانکولوژی)
11:40 – 11:20 تازه های ایمونوانکوژی در سرطان ریه دکتر علی یعقوبی جویباری(رادیوانکولوژی)
12:00- 11:40 اساس توسعه داروهای بیوسیمیلار دکتر آفرین شاهوردی (پزشک عمومی)

 

12:15-12:00 درمان های ایمونوانکولوژی در سرطان های نازوفارنکس دکتر پرستو حاجیان (رادیوانکولوژی)
13:30-12:15 پانل : جایگاه ایمونوتراپی در سرطان (پرسش و پاسخ )

گرداننده : دکتر فرشید فرهان (رادیوانکولوژی)

اعضا : دکتر پیام آزاده ، دکتر مسعود ایروانی ، دکتر عباس رضایی، دکتر کامران علی مقدم،دکتر علی مطلق  

14:30-13:30 نماز و نهار