فایل ثبت نام کاندیداها

لطفاً  فایل زیر را پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه ( تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس) بصورت فایل PDF یا JPEG به ایمیل انجمن info@isro.org.ir ارسال فرمایید.