شرایط عضویت فیزیسیست رادیوتراپی:

  • فیزیست شاغل در مراکز رادیوتراپی، دارای مدرک فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
  • غیرشاغل با سابقه کار حداقل یکسال مستمر در مراکز مجاز رادیوتراپی با تایید مسئول بخش مربوطه
  • دارندگان مدارک ارشد و دکترای فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی که:
    •  پایان نامه مرتبط در زمینه رادیوتراپی دارند
    • یا کارآموخته رادیوتراپی به مدت حداقل ۶ ماه هستند
  • کارمندان فنی شرکت های تجهیزاتی مرتبط با دستگاه های رادیوتراپی

توجه :

لطفا فقط از کیبورد فارسی استفاده شود.

تکمیل موارد ستاره دار الزامی است.

فرم ثبت نام فیزیسیست رادیوتراپی

 

Verification