همایش یکروزه تازه های تشخیص و درمان سرطان تخمدان با حضور جمعی از استاید در روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید .

امتیازات مربوط به سخنرانی و شرکت در سامانه آموزش مداوم ثبت گردیده است .

برنامه