همایش دو روزه تاز های سرطان پروستات و پستان در ۲ و ۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ در مشهد مقدس با همکاری شرکت داریان سلامت و شاخه خراسان انجمن برگزار گردید .

برنامه

به زودی عکس ها مطالب بیشتر قرار خواهد گرفت.