مراسم یادبود استاد فقید شادروان دکتر کمال الدین دهشیری  روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰در محل دفتر  انجمن رادیوتراپی انکولوژی  با حضور جمعی از اساتید و همکاران و خانواده محترم آن مرحوم برگزار گردید .