برگزاری اولین کنگره بین المللی و یازدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

اولین کنگره بین المللی با حضور جمعی از اساتید برجتسه در حیطه تشخیص و درمان سرطان از داخل و خارج کشور به همراه اولین برنامه پرستاری و کارشناسان رادیوتراپی در سالن ها مجزا برگزار گردید .

کارگاه های کانوتورینگ توسط مدرسین ESTRO برگزار شد .

scan0886

کتابچه خلاصه مقالات 

scan0825

دبیر علمی : دکتر علیرضا نیکوفر

دبیر اجرایی: دکتر فرشید اربابی

دبیر برنامه پرستاری : دکتر مهناز ایلخانی

دبیر برنامه کارشناسان رادیوتراپی : آقای حسن نصرتی